Nieuws

Otterpopulatie groeit, maar verkeer is belangrijkste doodsoorzaak

Sinds de introductie van de otter in Nationaal Park Weerribben Wieden in 2002 groeit de Nederlandse populatie gestaag. Onderzoekers schatten dat de populatie nu uit zo'n 185 dieren bestaat. Maar er vallen nog steeds veel verkeersslachtoffers.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken volgen onderzoekers van Wageningen Environmental Research jaarlijks de ontwikkeling van de Nederlandse otterpopulatie. Ze kijken naar aantallen, de ruimtelijke verspreiding en de genetische variatie binnen de otterpopulatie. Ze verzamelen spraints en doodsvondsten voor nader onderzoek. Bij dode otters kijken ze naar de doodsoorzaak. Hoe is hun conditie? En wat is de voortplantingsstatus? En in de uitwerpselen - de spraints - proberen ze DNA-profielen te isoleren.

Populatiegroei

Op basis van de verschillende gegevens krijgen ze inzicht in de levensvatbaarheid van de otterpopulatie. Het rapport 'Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie' laat zien dat het goed gaat met Nederlandse otters. De populatie groeit nog steeds, nu zijn er naar schatting 185 dieren, een jaar eerder waren er 160. Dat is een groei van 15% per jaar. Bovendien blijkt uit de gegevens dat de genetische variatie nu stabiel is. De kernpopulatie in Nationaal Park Weerribben Wieden telt nu minimaal 88 dieren.

Genetische variatie

Die genetische variatie is van belang om iets te kunnen zeggen over de levensvatbaarheid van de populatie . Hoe groter de variatie, hoe kleiner de kans op inteelt en hoe groter de levensvatbaarheid. In de Nederlandse populatie lijkt de genetische variatie zich te stabiliseren. Door het bijplaatsen van niet-verwante otters van Duitse origine, is er nu voldoende genetische variatie binnen de Nederlandse populatie. De genetische variatie neemt niet verder af, maar stabiliseert zich nu.

Verkeersslachtoffers

Otters verplaatsen zich en koloniseren regelmatig nieuwe gebieden. Maar zorgelijk is dat bij de verplaatsing ook veel verkeersslachtoffers vallen. Zo zijn er in 2015 45 dode dieren gevonden, waarvan 39 gesneuveld zijn in het verkeer. Verkeer is daarmee de belangrijkste doodsoorzaak van otters, aldus het onderzoeksrapport. Omdat de populatie otters groeit, neemt ook het aantal verkeerslachtoffers toe. Dit maakt duidelijk dat het oplossen van verkeersknelpunten een hoge prioriteit moet krijgen. Veel slachtoffers vallen nu bijvoorbeeld langs de snelweg A32 tussen Zwolle en Leeuwarden

(Bron foto: Shutterstock)