Nieuws

Otterpopulatie groeit nauwelijks

Sinds de herintroductie van de otter in 2002, is het aantal otters in Nederland gegroeid tot naar schatting 200 dieren. Maar de otterpopulatie neemt nauwelijks meer toe. En de genetische variatie lijkt af te nemen.

Nadat de laatste otter in 1988 in Nederland in de buurt van Joure was doodgereden, werd in 2002 een groep van zeven otters als onderdeel van een herintroductieprogramma uitgezet in Nationaal Park Weerribben-Wieden in Noordwest Overijssel. Nadien zijn er nog meer otters uitgezet: tot 2008 waren dat 31 dieren. De otters deden het goed: de populatie breidde zich uit, zo blijkt uit de monitorgegevens van Wageningen Environmental Research (Alterra). En de soort verspreidde zich over andere gebieden. Je vindt de otter nu in Friesland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland.

Stabilisatie

Konden de Wageningse ondezoekers afgelopen jaren steeds melden dat de populatie langzamerhand groeide, uit het laatst bericht blijkt dat de otterpopulatie zich in aantal stabiliseert. Er zijn nu naar schatting bijna 200 otters in Nederland, zo blijkt uit een bericht van Wageningen University&Research. De kernpopulatie van zo'n 80 dieren bevindt zich in in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Opvallend is dat de oudste wijfjes, ruim 10 jaar oud, die zich in dit gebied bevinden nog steeds in leven zijn.

Genetische variatie

Een punt van zorg is de genetische variatie binnen de populatie. Die neemt langzamerhand af wat wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt Onderzoekers krijgen die informatie over de erfelijke eigenschappen door otterkeutels te verzamelen voor DNA-onderzoek. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de vitaliteit van de dieren en hun voortplantingsvermogen.

Verkeersslachtoffers

Een ander punt van zorg is de sterfte onder otters. Otters zijn vaak verkeersslachtoffers, daarnaast komen otters soms vast te zitten in visfuiken. In 2016 zijn er zo'n 50 doodvondsten bekend, een kwart van de populatie. Door wegbeheerders wordt wel hard gewerkt aan het veiliger maken van plaatsen waar otters de wegen kruisen, maar daarmee zijn nog niet alle knelpunten opgelost.

(Bron foto: Pixabay)