Nieuws

Oude fruitrassen worden behouden door het Nederlands Fruit Netwerk

Stichting de Oerakker wil oude, in Nederland geteelde gewassen en rassen, behoeden voor de ondergang. De ambitie is dat er vanaf 2020 geen traditioneel Nederlandse rassen meer verdwijnen. In 2017 is het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) opgericht om er voor te zorgen dat er geen Nederlandse fruitrassen verloren gaan.

Appel

Het NFN is gestart met appel. In Nederland houden verschillende pomologische verenigingen en veel particulieren zich bezig met het in stand houden van appelrassen. Daarnaast beheert het Centrum Genetische Bronnen, Nederland (CGN) een appelcollectie. Oude appelrassen die ooit in Nederland geteeld zijn, waren al in kaart gebracht en gedocumenteerd in de “Oranje Lijst”, inclusief de synoniemen. Op deze lijst staat bijvoorbeeld ook de Goudreinette die iedereen kent maar eigenlijk “Schone van Boskoop” heet.

Het NFN wil alle, nog in Nederland aanwezige, oude appelrassen in kaart brengen, determineren en een duurzaam beheersplan opstellen zodat er geen rassen meer verdwijnen.

Werkzaamheden

Het netwerk is begonnen met het maken van overzichten van appelbomen die door hen zelf beheerd worden. De gegevens worden samengevoegd waardoor duidelijk wordt welk materiaal uniek is. Hierna wordt afgesproken welke rassen tot het Nederlandse erfgoed gerekend gaan worden. Als dat duidelijk is zullen de bomen gecheckt worden op de rasnaam. De volgende stap is om deze Nederlandse rassen veilig te stellen door duidelijke afspraken over het beheer. Uiteindelijk zullen de gegevens van geselecteerde rassen gepubliceerd worden in een database. In 2017 heeft een groep pomologen de appelcollectie van het CGN bekeken en rasnamen geverifieerd of veranderd op basis van hun expertise. Voor een aantal rassen kan deze collectie nu als referentie collectie gebruikt worden.

Website

Op de website van Stichting de Oerakker is informatie te vinden over de deelnemers in het NFN en de afspraken die gemaakt worden.

(Bron foto: CGN)