Nieuws

Oude koeienrassen in genenbank

Tot op de dag van vandaag is Holstein-Friesian het grootste koeienras in Nederland. Maar niet iedere veehouder is ervan overtuigd dat het Amerikaanse vee de toekomst heeft. Volgens sommige veehouders moeten de oude rassen in ere worden hersteld.

Teloorgang Nederlandse rassen

In 1874 werd het Nederlands Rundveestamboek opgericht en in 1879 volgde het Fries Rundveestamboek.

Ons Nederlandse vee verspreidde zich vanwege zijn goede eigenschappen over de wereld en werd zo ook in Amerika bekend. De Amerikanen kruisten onze geëxporteerde koeien met hun eigen Amerikaanse rassen en zo werd het Holstein-Friesian runderras gefokt.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen deze koeien in grote aantallen naar Nederland. Sommige fervente Nederlandse rundveefokkers noemden die Holsteiners wel ‘wandelende kapstokken’. Maar de meeste melkveehouders hier waren er gek op omdat ze veel meer melk gaven dan onze oorspronkelijke rassen. Niet iedere veehouder is ervan overtuigd dat het Amerikaanse vee de toekomst heeft.

Dierlijke genenbank

Voorzitter Gerben Engwerda van de Stichting Roodbont Fries Vee pleit voor meer biodiversiteit en wil de oude runderrassen in ere te herstellen. Ook Sipke Joost Hiemstra zet zich in voor het behoud van oude rassen. Hij is hoofd van de dierlijke genenbank, een onderdeel van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR. Het CGN werd 25 jaar geleden opgericht om zich in te zetten voor het behoud van genetische diversiteit in voedselgewassen.


(Bron foto: Kor Oldenbroek)