Nieuws

Ouders vinden voedselvaardigheid belangrijk

Vrijwel alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen gezond leren eten. Het grootste deel vindt het een taak van zichzelf om kinderen voedselvaardig te maken, zo blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum. Maar ook de omgeving moet gezonder. Gezond eten zou goedkoper moeten worden.

Ouders vinden dat de omgeving gezonder moet worden. Schoolkantines, sportkantines en supermarkten zouden gezonder moeten worden ingericht zodat kinderen makkelijker voor gezond eten en drinken kunnen kiezen. Dit blijkt uit de Quickscan voedselvaardigheid van het Voedingscentrum. Voor die quickscan zijn ongeveer 1.000 ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs ondervraagd. Het rapport en bijbehorende infographic geven inzicht in hoe ouders denken over de voedselvaardigheid van hun kinderen.

Voedselvaardigheid

Ouders vinden voedselvaardigheid belangrijk. Met voedselvaardigheid bedoelen de onderzoekers de kennis en vaardigheden die kinderen moeten leren om gezond te kunnen eten. Een ruime meerderheid van de ouders (82%) ziet het als een rol voro zich zelf om hun kind voedselvaardig te maken. Ongeveer drie vijfde van de ouders heeft daarom afspraken met hun kind over het drinken van suikerhoudende dranken (59%) en snoepen (62%). Daarnaast heeft twee vijfde afspraken over snacken (41%).

Goede voorbeeld

Tweederde van de ouders vindt dat zij zelf het goede voorbeeld geven aan hun kind wat betreft gezond eten. Veel ouders (63%) willen daarom zelf ook iets verbeteren aan hun eetgedrag. Ze willen meer fruit eten (43%), gezond(er) eten (42%) en minder snoepen (42%). Ruim twee vijfde van de ouders vindt het gemakkelijk om hun kind gezond eetgedrag aan te leren (42%), meer dan een tiende vindt dit moeilijk (15%).

Omgeving

Ouders die dit moeilijk vinden, vinden vooral dat hun kind snel verleid wordt om ongezond te eten (53%) en dat er op te veel plekken iets ongezonds te kopen is (49%). Ouders vinden dat de omgeving wel gezonder kan. Zo geeft driekwart van de ouders aan dat hun kind weleens in de verleiding gebracht wordt om ongezond eten te kopen (76%). Bijna de helft denkt dat dit 1 tot 6 keer per week gebeurt (46%). Het percentage ouders dat vindt dat hun kind wordt beïnvloedt door reclames (42%) is iets groter dan ouders die dit niet vinden (35%).

Schoolregels

De meeste ouders zijn daarom ook eens met het beleid van de (basis)school over gezond eten. Driekwart van de ouders zegt dat er op de (basis)school van hun kind regels zijn over wat er meegenomen mag worden voor de (lunch)pauze (72%). 80% van de ouders is het eens met deze regels. Ook de regels voor gezond trakteren kan rekenen op instemming van veel ouders (71%).

Van de ondervraagden vindt bovendien 86% van de ouders dat gezond eten goedkoper moet worden. En 26% vindt dat er een belasting moet komen op ongezond eten.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(7)