Nieuws

Overgang infectieziekten van dier naar mens stabiel

Het aantal infectieziekten dat van dier op mens overgaat, is in 2014 niet veel veranderd in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het rapport 'Staat van zoönosen 2014'.

Het rapport ‘Staat van zoönosen’ van het RIVM geeft jaarlijks een overzicht van infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zogenoemde zoönosen. Het gaat om de mate waarin meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen daarvan op de lange termijn.
Het thema van 2014 is ’Onze gevleugelde vrienden’ en gaat over zoönosen die via vogels kunnen worden overgebracht, zoals de papegaaienziekte. Hierbij wordt onder andere beschreven op welke vliegroutes van trekvogels gezamenlijke broed- en voederplaatsen liggen waar ze elkaar kunnen treffen en zoönoseverwekkers aan elkaar zouden kunnen overdragen.

Leptospirose

Voor de meeste zoönosen zijn in 2014 geen uitgesproken veranderingen waargenomen, zo valt in het rapport te lezen. Wel is het aantal mensen met leptospirose (waarvan de bekendste vorm de ziekte van Weil is) aanmerkelijk hoger dan het jaar ervoor. De afgelopen jaren waren er gemiddeld 30 gevallen per jaar, in 2014 waren dat er 97. Deze toename wordt in meer delen van Europa waargenomen en er wordt gespeculeerd over de oorzaak; meer ratten door de warme winter en/of meer bacteriën in het water in combinatie met meer zwemmen in open water door de warme lente/zomer.

Hantavirus

Ook het aantal Hantavirusinfecties steeg; van gemiddeld 13 in de voorgaande jaren naar 36 in 2014. Dat wordt in Nederland vooral gecorreleerd aan muizen met ook hier een hypothese van veel muizen na een goed mastjaar in combinatie met een zachte winter. ‘Veranderingen in onze wilde knaagdierpopulatie kunnen van belang zijn voor de verspreiding van een aantal zoönotische infecties en alertheid is dan ook geboden’, valt in het rapport te lezen.

Cavia's

Wat in 2014 opviel was de ziekenhuisopname van twee mensen met een ernstige longontsteking. Zij bleken geinfecteerd te zijn met Chlamydia caviae. Beide patiënten bleken thuis cavia’s te houden die een luchtweginfectie hadden doorgemaakt.

Om voorlichting te geven om besmetting te voorkomen, gaf het RIVM eerder dit jaar al de poster ‘Voorkom ziek worden op de boerderij’ en vorig jaar de brochure ‘Ziek door dieren op je werk: zoönosen’ uit.

(Bron foto: Pixabay)