Nieuws

Overgewicht dieren niet alleen kwestie van teveel eten

Niet alleen door mensen gehouden dieren, maar ook dieren die in de nabijheid van mensen leven, kunnen last krijgen van overgewicht. Dit blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Alabama (Birmingham, USA)

Onderzoek aan acht diersoorten

In het Amerikaanse onderzoek werd de gewichtsontwikkeling van 24 populaties bestudeerd, behorende tot 8 diersoorten met in totaal 20.000 dieren. De in dit onderzoek gebruikte gegevens waren afkomstig van als proefdier gehouden primaten (onder meer makaken en chimpansees) en ratten, als huisdier gehouden honden en katten en wilde ratten gevangen tijdens plaagbestrijding. Van al deze diergroepen waren de gewichtsgegevens over een periode van enkele tientallen jaren beschikbaar.

Verschillende verklaringen voor gewichtstoename

Zonder uitzondering bleek in alle 24 onderzochte populaties het gemiddelde gewicht de afgelopen decennia te zijn toegenomen. De kans op ontwikkeling van obesitas (ziekelijk overgewicht) was ook in alle groepen significant toegenomen. 

De onderzoekers veronderstellen dat er ook andere verklaringen zijn dan een te hoge voedselopname en/of te weinig beweging voor deze breed geconstateerde gewichtstoename. Zij noemen onder andere blootstelling aan bestanddelen in het milieu die de stofwisseling beïnvloeden, overdraagbare aanleg tot zwaarder worden en de werking van bepaalde virussen.

Overgewicht een veel gesignaleerd probleem

De problematiek van te zware dieren komt de laatste tijd vaak in het nieuws. Het recent verschenen rapport over ongerief bij huisdieren noemt het als probleem bij veel verschillende diergroepen waaronder honden, katten, konijnen, ratten en kanaries. Schattingen van het percentage honden en katten met overgewicht in Nederland lopen uiteen van 35 tot 50%. Dit is vergelijkbaar met de situatie in het Verenigd Koninkrijk. In de VS lijken de cijfers zelfs nog iets hoger. Recent onderzoek van het Paarden Kennis Centrum laat zien dat ook in deze sector veel dieren te zwaar zijn. Ook bij veel soorten dierentuindieren is er sprake van overgewicht. Onlangs is er gepubliceerd over de situatie bij olifanten en lemuren.

Overgewicht bedreiging voor dierenwelzijn

Overgewicht bij dieren kan, net als bij mensen, leiden tot veel verschillende aandoeningen. Veel voorkomende aandoeningen zijn suikerziekte, ademhalingsproblemen, overbelasting van pezen en gewrichten en maagdarmproblemen. Dieren met overgewicht zijn gevoeliger voor warmte en leven gemiddeld korter. Bij proefdieren kan de inzet van dieren met overgewicht onder meer leiden tot misleidende uitkomsten. Door de grotere gevoeligheid voor ziekten en verkorte levensverwachting is ook de inzet van hogere aantallen dieren noodzakelijk.


(Bron foto: xx)