Menu
Nieuws

Overheden en waterschappen samen in actie bij verzilting kust

Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten rond de thema’s verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid in het Zoet Zout Knooppunt.

false

false