Nieuws

Overheid roept volk op tot bestrijden ambrosia

De hooikoortsplant, ofwel ambrosia, komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. De plant wordt al sinds 1857 waargenomen in Nederland, maar altijd als bezoeker. Het klimaat bracht daar verandering in. Nu roept de overheid iedereen op in de strijd: de plant mag zich niet vestigen.

De strijd wordt aangevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, Ministerie van Economische Zaken). De NVWA plaatste 19 augustus jongstleden een bericht op haar website waarin iedereen wordt opgeroepen om de ambrosiaplant van eigen terrein te verwijderen. Bij waarneming op het terrein van een ander wordt verzocht hiervan melding te maken.

Ieder een factsheet

De NVWA heeft reeds vorig jaar factsheets onder de naam ‘Herkennen en bestrijden van Ambrosia’ uitgegeven, afgestemd op de doelgroepen: particulier, terreinbeheerder, gemeenten en vollegrondsteelt. Daarnaast is dit jaar een fotoblad uitgebracht (zie rechts voor alle downloads). Voor nog meer informatie over ambrosia beschikt de NVWA over een dossier ambrosia, onderdeel van het thema ‘Ongewenste uitheemse planten.

Belang bestrijding

Ambrosia, zo is ook in een filmpje op Groen Kennisnet te zien, is een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Bovendien kan de plant, omdat het een laatbloeier is, het hooikoortsseizoen verlengen. De plant bloeit vanaf augustus tot en met oktober. Het zijn de pollen die hooikoorts kunnen veroorzaken. Vanwege het grote belang van herkenning en bestrijding heeft de NVWA, reeds vorig jaar juli, de ‘Ambrosia Melder’ ontwikkeld; een applicatie voor de smartphone van Apple (zie link).

Ambrosia in vogelzaad

De eenjarige plant verspreidt zichzelf door middel van zaden. Deze zaden, zo is te lezen in meerdere factsheets, komen vooral voor in tuinen. In de factsheet voor terreinbeheerders staat: ‘Op het moment bevat (bijna) al het vogelzaad Ambrosiazaden’. Iedereen die ambrosia uittrekt wordt in elk geval ten strengste geadviseerd de plant niet bij het groenafval te doen, omdat de kans dan groot is dat zaden -bijvoorbeeld via compost- alsnog worden verspreid.

De kust is veilig

Op meerdere websites is te zien op landkaarten waar de meeste en waar de minste pollen voorkomen. Op de site Pollennieuws is de verspreiding van alle pollen (niet alleen ambrosia) te zien. In de kustgebieden van Nederland zit men goed. Direct aan de kust komen geen pollen voor en in de streken langs de kust nauwelijks. Iets verder landinwaarts is al sprake van ‘redelijk veel pollen’ (pollenverwachting 28 augustus 2013). Op de site Pollennieuws is, onder archief, ook informatie te vinden over specifiek ambrosia.

Geen bijvoet

Belangrijk te weten, voordat een plant daadwerkelijk wordt uitgetrokken, is om er rekening mee te houden dat ambrosia veel op bijvoet lijkt. In het fotoblad van de NVWA wordt het volgende geschreven over het onderscheid: ‘De bladeren van Ambrosia zijn groen aan de onderkant, de bladeren van de Bijvoet zijn aan de onderkant zilverwit / viltig. Verder zijn de stengels van Ambrosia behaard, terwijl de stengel van de Bijvoet vrijwel kaal is.’


(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(6)