Menu
Nieuws

Overheidsbeleid is nodig om bodemdaling te stoppen

Door verlaging van het grondwaterpeil daalt de bodem in het veenweidegebied. Dit leidt tot oplopende kosten voor waterbeheer en extra CO₂-uitstoot. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat de overheid er naar moet streven de bodemdaling in 2050 met 70% te verminderen.

false

false

Links

(2)