Nieuws

Overvarkens.nl: over knuffelen en boeren

De website Overvarkens.nl, een voorlichtingsmiddel van de Nederlandse varkenshouderij, is geheel vernieuwd waarbij vooral rekening is gehouden met het zoekgedrag van mensen.

Op de website van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) is te lezen dat een zoekwoordenonderzoek duidelijk maakte dat mensen niet zoeken op vaktaal maar op woorden als ‘varkens knuffelen’ en ‘varkensboer’. Hiermee is rekening gehouden in de berichtgeving en opzet van de site.

Crazy moment

Behalve informatie over het varken als knuffeldier (onder meer te vinden op de subpagina ‘De boer op’) en over de varkensboer zelf (onder ‘Varkenshouderij’) is er ook informatie te vinden over duurzaamheid en andere actuele thema’s als dierenwelzijn en voedselverspilling (varkens weten wel raad met hoogwaardig voedsel dat supermarkten weggooien – lees artikel ‘Varkens recyclen weggegooid voedsel’).

Naast thema’s/pagina’s als Dierenwelzijn en Duurzaamheid, is er onder meer een subpagina voor kinderen en een agendapagina. Verder zijn op de site filmpjes te bekijken of verwijzingen daarnaar - zoals: rapper Kempi op bezoek bij een varkensboer die het insemineren een ‘crazy’ moment vindt - en spelen social media een belangrijke rol.

Initiatiefnemers en oproep

De initiatiefnemers van de website zijn het Productschap Vee en Vlees (PVV), de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de Stichting Varkens in Zicht. Thema van de site is ‘Ontdek de Nederlandse varkenshouderij’.

In het nieuwsbericht op de PVE-site worden varkenshouders en mensen die (in)direct verbonden zijn aan de varkenshouderij (van slager en buurtbewoner tot student en medewerker uit de voerindustrie) opgeroepen om artikelen te schrijven voor de website.


(Bron foto: Overvarkens.nl)