Nieuws

OVP Dier organiseert kennisuitwisseling gezelschapsdieren in Groen onderwijs

Om de kennisuitwisseling over gezelschapsdieren in het groen onderwijs in stand te houden, start het Onderwijsvernieuwings Programma Dier op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het Netwerk Gezelschapsdieren. Rob Merkelijn van Groenhorst Barneveld coördineert het netwerk.

Aanleiding voor dit initiatief is de constatering dat de kenniscirculatie op het gebied van gezelschapsdieren tussen wal en schip dreigt te vallen door de reorganisatie van kennisuitwisseling in het groen onderwijs. De gangbare subsidiestromen voor kennisuitwisseling, onderwijsinnovatie en lesstofontwikkeling binnen het groen onderwijs worden momenteel afgebouwd als gevolg van een terugtredende overheid.

Voor de nieuwe kennisstructuur die het Onderwijs Vernieuwings Programma Dier momenteel voor de veehouderij ontwikkelt, zal de kennisuitwisseling geborgd worden via de Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise. Voor de sector gezelschapsdieren ontbreken dergelijke centra.

Businessmodel

Het Netwerk Gezelschapsdieren van het OVP Dier organiseert een kennisinfrastructuur rondom gezelschapsdieren inclusief paraveterinair die voldoende stevig is voor continuïteit. Het gaat daarbij om samenwerking, kenniscirculatie en lesstofontwikkeling binnen de onderwijskolom vmbo-mbo-hbo-wo en samenwerking met bedrijfsleven en onderzoek. Omdat de nieuwe structuur voor onderwijsvernieuwing en kennisuitwisseling in het groen onderwijs nog niet uitgekristalliseerd is, zal het netwerk vooralsnog voor dit schooljaar worden vormgegeven.

Het opzetten van een kernteam van docenten als 'hart van de organisatie' en het verder uitbouwen van een digitale ontmoetingsplaats op Groen Kennisnet zijn belangrijke aandachtpunten bij de start van het netwerk. Om te komen tot nieuwe subsidiestromen en een nieuwe kennisinfrastructuur voor gezelschapsdieren voor de langere termijn wordt een businessmodel ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden in het Werkplan OVP-platform Gezelschapsdieren 1 juni 2015 tot 1 augustus 2016.

Studiedagen

Het Netwerk Gezelschapsdieren heeft 2 studiemiddagen (13.00 tot 17.00 uur) gepland:

  • 3 december 2015: Onderwerpen: stand van zaken nieuwe Wet Dier + een lezing door Benjamin Mee (www.benjaminmee.com)
  • 10 maart 2016: Onderwerpen: Nieuw beleid hondenfokkerij + nader in te vullen n.a.v. poll.

Meer informatie over het Netwerk Gezelschapsdieren en aanmelding voor deze studiedagen volgt binnenkort.

Voor meer informatie en vragen over het Netwerk Gezelschapsdieren: Rob Merkelijn, 088 – 020 6152.

(Bron foto: Ton van den Born, Silo)

Links

(2)