Nieuws

Pachtperikelen

Grondverpachters kiezen steeds vaker voor een kortdurende pacht, vooral in de bollenteelt, maar dat kan ten koste gaan van de duurzaamheid, verkeersveiligheid en continuïteit van het bedrijf.

Bollenteler en akkerbouw Maarten Vijn heeft net een pachtovereenkomst van een jaar afgesloten. Het is voor hem onduidelijk of hij het pachtperceel van 8 ha, 25 % van zijn bedrijf, in de toekomst kan blijven gebruiken. Vijn vindt de ontwikkeling van kortlopende pachtcontracten een slechte ontwikkeling, zo schrijft vakblad Akker in het artikel 'Kortlopende pacht bedreigt continuïteit van bedrijf'.

Bodemvruchtbaarheid

Vijn heeft dat pachtperceel sinds 2006 in beheer. Na twee contracten van vier en vijf jaar, heeft hij nu een contract van een jaar. Hij heeft geïnvesteerd in de grond. De bodem was aanvankelijk besmet met aaltjes: aardappelmoeheid, maïswortelknobbelaaltje en andere aaltjes. Hij heeft de grond ontsmet en de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid verbeterd door groenbemesters toe te passen en tarwestro te verhakselen. Maar de vraag is of hij het land kan blijven gebruiken.

Vijn maakt zich zorgen over de kortlopende pachtcontracten die mogelijk zijn sinds de invoering van de nieuwe pachtwet in 2007. In de zogenaamde geliberaliseerde pacht word de pachtprijs niet bepaald door het pachtprijzenbesluit. De bollenteler is bang dat de pachtprijs door deze kortlopende contracten gaat stijgen. Bovendien is het de vraag of tijdelijke pachters willen investeren in de grond. Blijven ze werken aan bodemverbetering? Spuiten ze de drainagebuizen nog door?

Pachtcontracten

Al eerder besteedde vakblad BloembollenVisie aandacht aan de problematiek van de pachtcontracten. In het artikel 'Grond huren is ook een vorm van pacht' gaat Willem Bruil van het Instituut voor Agrarisch Recht in op de kortlopende pachtcontracten. Hij vindt dat de geliberaliseerde pacht te liberaal is. Pachters en verpachters hebben ideeën over een nieuw pachtsysteem, zo vertelt hij in dat artikel.

Dat systeem voorziet in vier pachtvormen: reguliere pacht, teeltpacht, flexibele pacht en loopbaanpacht. De reguliere pacht is een voortzetting van de huidige pachtvorm, maar dan zonder maximale pachtprijs. Loopbaanpacht is voor de duur van minimaal 25 jaar, flexibele pacht is een vervolg op de geliberaliseerde pacht en teeltpacht is een afspraak voor twee jaar, zonder maximum prijs, geschikt voor de bollenteelt.

Faillissement

In een ander artikel 'Als de pachter of verpachter failliet gaat' besteedt BloembollenVisie aandacht aan een heel ander aspect van pachtcontracten. Wat gebeurt er met de contracten bij een faillissement? De curator en verpachter hebben in zo'n geval beide het recht de pacht op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, zo is te lezen. Maar als de pachtprijs vooruit is betaald, dan kan de pacht niet eerder eindigen.

(Bron foto: Jan Nijman)