Nieuws

Paling bevat soms te veel schadelijke stoffen

Palingen zijn soms verontreinigd met dioxines en PCB's. Daarom is er voor een deel van de Nederlandse oppervlaktewateren een vangstverbod voor de beroepsvisserij. De meeste paling uit de beroepsvisserij is nu schoon genoeg voor consumptie blijkt uit cijfers van 2016.

Omdat in het wild gevangen paling soms te hoge gehaltes aan organische verontreinigingen bevatten (POP of Persistent Organic Pollutant) zoals dioxines of pcb-achtige stoffen, is in 2011 een vangstverbod ingesteld voor verschillende oppervlaktewateren. Om te volgen hoe sterk paling verontreinigd is, wordt een onderzoeksprogramma 'Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij' uitgevoerd. Op verschillende plaatsen nemen onderzoekers dan monsters genomen. De gevangen palingen worden geanalyseerd op aanwezigheid van giftige stoffen.

Normen

Uit het onderzoeksrapport van de monitoring uit 2016 blijkt dat de meeste kleinere palingen (30-40 cm) schoon zijn. Eén monster overschreed de normen. Van de grotere palingen, palingen langer dan 53 cm die op 14 onderzoekslocaties gevangen zijn, zijn er 5 monsters die aan alle normen voldoen. De grotere palingen op andere locaties overschreden een of meer normen. Dat geldt zelfs voor palingen uit de Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal waar palingvangst is toegestaan.

Risico

De onderzoekers vinden de gevonden resultaten niet verontrustend: het past in het beeld van voorgaande jaren. Uit een promotieonderzoek van 2016 blijkt ook dat paling voor consumenten over het algemeen veilig is, maar dat consumptie zelfgevangen vis een risico kan opleveren. Op 8 juli 2016 verdedigde Myrthe van den Dungen haar proefschrift waarin ze aandacht besteedde aan een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Resource besteedde er afgelopen zomer aandacht aan. in het artikel 'Vangstverbod paling blijkt terecht'.

Bloedconcentraties

Van den Dungen vond dat consumptie van in het wild gevangen vis uit verontreinigde gebieden inderdaad leidde tot hogere bloedconcentraties van giftige stoffen. Mensen die voor het vangstverbod paling uit 'vuile gebieden' hadden gegeten bleken gemiddeld 2,5 keer hogere gehaltes aan dioxine-achtige stoffen in hun lichaam te hebben dan consumenten van 'schone paling'. Paling uit verontreinigd water kun je daarom beter niet eten. Consumenten van paling die op dit moment op de markt is, krijgen niet teveel gif binnen, concludeerde Van den Dungen.

(Bron foto: Shutterstock)