Nieuws

‘Pandemiepuppy’s’ kampen vaker met gedragsproblemen

Drie Jack Russell puppies spelen op het gras, Stanislav Hubkin via iStock
Bron foto: Stanislav Hubkin, iStock (iStock licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    dierenwelzijn, gezelschapsdieren, corona
  • Interessant voor
    dierverzorger, dierenarts
Bekijk de bronnen
Tijdens de coronapandemie hebben veel Nederlanders hun eerste hond aangeschaft. Sindsdien lijkt het aantal jonge honden met gedragsproblemen toegenomen. De viervoeters hebben onder andere vaker last van angst, kunnen moeilijk alleen zijn en er zijn vaker bijtincidenten. Ook de jaarlijkse komst van veel buitenlandse honden is reden tot zorg.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben ruim een half jaar na de pandemie 21 hondengedragsdeskundigen geïnterviewd. Zestien experts zagen meer problemen bij honden. Als oorzaken noemen ze ‘onvoldoende socialisatie voor de aankoop’, drukte in het gezin, en een gebrek aan externe prikkels. De toename van gedragsproblemen is merkbaar voor iedereen die met honden werkt, zoals medewerkers van dierenasiels en -pensions, hondentrimsalons, -uitlaatservices en hondenscholen.  

De factoren ‘gebrek aan kennis’ en ‘een ondoordachte aanschaf’ bleken volgens de studenten van grote invloed op het ontstaan van gedragsproblemen. Bezitters van een ‘pandemiepuppy’ zijn vaak voor het eerst hondeneigenaar. Meer dan een op de tien heeft de aankoop van een pup voorafgaand aan de Covid-pandemie nooit eerder overwogen, zo schrijft vakblad Dibevo.

Voldoende rust geven 

Juist om de risico’s op gedragsproblemen te temperen, raden hondengedragsdeskundigen nieuwe eigenaren aan zich voor het aanschaffen van een pup goed te informeren over hondenbehoeftes en -gedrag, socialisatie, training en herkomst. Ook adviseren ze om de pup gedoseerd met prikkels bekend te maken. Verdere aanbevelingen van de experts zijn om de jonge hond voldoende rust te geven, een ritme aan te houden en de kinderen grenzen te leren in de omgang met het huisdier.  

“De indicaties voor een toename van gedragsproblemen bij honden als gevolg van de pandemie, met name op het gebied van angst, agressie en bijten zijn verontrustend; gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor zowel hondenbezitters als ook voor de samenleving”, concluderen de studenten. “Kortom, de bezorgdheid die in de media sinds het begin van de eerste lockdown doorklinkt, lijkt gegrond te zijn.” Het welzijn van de honden staat eveneens onder druk, benadrukken de studenten. “Een inadequate socialisatie kan tot een hoge stressgevoeligheid leiden, waarbij nieuwe situaties, mensen, of andere honden abnormaal bedreigend zijn voor de hond.” 

Malafide handel opgelaaid

Door de gestegen vraag naar honden tijdens de pandemie heeft de malafide handel in de dieren een hoge vlucht genomen. Deze pups zijn vaak te vroeg bij de moeder weggehaald, groeien in slechte omstandigheden op en raken niet gewend aan andere mensen, dieren en andere prikkels. De studenten concluderen dat meer honden in Nederland al voor de aankoop onvoldoende zijn gesocialiseerd.  

Contactbeperkingen tijdens de pandemie en de sluiting van hondenscholen heeft veel jonge honden in een cruciale opvoedingsfase ook geen goed gedaan. “Ze hebben hun eigen kleine wereldje leren kennen en verder niets”, zegt een van de geïnterviewden in de studie. “Daardoor hebben ze gewoon heel veel gemist.” Ook zijn er meer buitenlandse zwerfhonden geadopteerd. Ook voor deze groep honden geldt in veel gevallen dat ze direct na de geboorte onvoldoende gesocialiseerd zijn. 

“De indicaties voor een toename van gedragsproblemen bij honden als gevolg van de pandemie, met name op het gebied van angst, agressie en bijten zijn verontrustend.”

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, 2022

Veel honden uit het buitenland

Gemiddeld genomen worden jaarlijks zeker vijftigduizend honden naar Nederland gehaald. Ook bij deze viervoeters zijn angst en agressie veelvoorkomende gedragsproblemen. Student Diergezondheid & Management Vienna van Dijk van Aeres Hogeschool Dronten heeft bij ruim zestig hondentherapeuten informatie opgevraagd over recente praktijkcasussen van zowel Nederlandse als uit het buitenland afkomstige viervoeters.  

Uit deze rondvraag blijkt een duidelijk verband tussen angstproblematiek, agressie en trauma en de herkomst van de hond. De studente adviseert het ontwikkelen van voorlichtings- of begeleidingsprogramma’s voor eigenaren van honden uit het buitenland, om zo probleemgedrag te voorkomen of te verminderen. 

Verlatingsangst blijft onopgemerkt

Een studente Toegepaste biologie van dezelfde hogeschool, Chelsea Wennekes, heeft zich verder verdiept in verlatingsangst bij honden. Dit probleem blijft vaak onopgemerkt, omdat de signalen niet altijd opgemerkt of goed geïnterpreteerd worden. Het gaat volgens haar om blaffen als de eigenaren afwezig zijn, het bevuilen van het huis en het vernielen van meubels.  

“Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde hondeneigenaar niet voldoende geïnformeerd is over verlatingsangst bij honden”, schrijft Wennekes. “Veel signalen worden niet goed herkend en er is nog aanzienlijke ruimte voor verbetering.” Daarom adviseert zij om informatie over verlatingsangst toegankelijker te maken voor hondeneigenaren, bijvoorbeeld al direct bij de aanschaf via fokkers en dierenasiels.  

Bronnen

(3)