Nieuws

Paraplubestand maakt het eenvoudig om uitzonderingen te maken voor zeldzame rassen

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is beheerder van het paraplubestand, waardoor raszuivere dieren van zeldzame rassen en hun verblijfplaats kunnen worden geregistreerd. Het paraplubestand is ontwikkeld en geïmplementeerd in opdracht van het Ministerie van LNV voor runder-, schapen- en geitenrassen.

Raszuivere dieren van zeldzame rassen in het paraplubestand kunnen als zodanig worden geregistreerd in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) van de overheid. Dit maakt het voor LNV eenvoudiger om uitzonderingen te maken voor zeldzame rassen, zoals bij uitbraken van besmettelijke dierziekten of voor eventuele uitzonderingen in het kader van de fosfaatregelgeving.

In 2017 waren zeldzame runderen tijdelijk gered door een uitzonderingsmaatregel binnen de fosfaatregelgeving, omdat ze als zeldzaam huisdier geregistreerd waren in het I&R.  Veel raszuivere dieren van Nederlandse dubbeldoel-runderrassen  dreigen nu alsnog vanwege het fosfaatreductieplan afgevoerd te moeten worden, omdat er voor deze dieren geen uitzonderingmaatregel is getroffen.

Op 27 juni heeft de Tweede Kamer hierover overlegd. De minister heeft hierin aangegeven nog steeds naar oplossingen te zoeken.

(Bron foto: SZH)