Menu
Nieuws

Paraplubestand maakt het eenvoudig om uitzonderingen te maken voor zeldzame rassen

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is beheerder van het paraplubestand, waardoor raszuivere dieren van zeldzame rassen en hun verblijfplaats kunnen worden geregistreerd. Het paraplubestand is ontwikkeld en geïmplementeerd in opdracht van het Ministerie van LNV voor runder-, schapen- en geitenrassen.

false