Nieuws

Parkinson en pesticiden – EU wil onderzoek naar connectie

Bron foto: ipopba (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezondheid, pesticiden, Parkinson, boeren
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wil het toelatingsbeleid van pesticiden aanscherpen om beter zicht te krijgen op mogelijke verbanden tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. In Nederland hebben een kleine 60.000 mensen Parkinson of parkinsonisme, een sterk daarop lijkende aandoening. Volgens verschillende epidemiologische onderzoeken komt Parkinson vaker voor onder boeren en in gebieden met intensieve teelten. Het verband tussen Parkinson en pesticiden is tot nu toe onvoldoende getest bij toelating van bestrijdingsmiddelen.

In opdracht van EFSA wordt dit jaar een methodiek ontwikkeld waarmee de relatie tussen pesticiden en Parkinson kan worden getest. Daarna wordt gekeken of bepaalde middelen, en cocktails van middelen, nog steeds toegelaten kunnen worden.

Wil je meer weten? Luister dan naar de podcasts van 'Red de Lente'. Red de Lente onderzoekt de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu, 60 jaar na het verschijnen van Silent Spring. Het is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media.

Aanvullende informatie:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Waarom krijgt straks iedereen de ziekte van Parkinson?

Bron: YouTube