Nieuws

Pas kinderboerderij aan op omgeving

Menig ambtenaar worstelt met de vraag: wat is de toekomst van de kinderboerderij? Een van de adviezen luidt: pas de boerderij goed aan op de omgeving.

Met behulp van het beantwoorden van 4 vragen kan een duidelijker beeld ontstaan van de omgeving van de kinderboerderij. De vragen staan uitgewerkt in het vakblad van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland: Nieuw businessmodel voor de kinderboerderij: niet kinderachtig!.

Business en professionaliseren

Zoals de titel al aangeeft: ook een kinderboerderij is business, of zou dat kunnen zijn. 'Blijven subsidiëren kan niet altijd meer'. Een 'hybride businessmodel waarin veel kleine inkomstenbronnen subsidie bijna overbodig maken dat past bij het natuurlijke karakter en de uitstraling van de locatie', wordt als optie genoemd.

Ook het kunnen terugvallen op vakbekwaamheid, een beleidsplan, risico inventarisatie en evaluatie en bijvoorbeeld voorbeeldprotocollen typeren een professioneel gerunde kinderboerderij zoals te lezen is in een eerder artikel in Vakblad Kinderboerderijen: Thema: professionalisering.

(Bron foto: Thinkstock)