Menu
Nieuws

PAS-referentie huisvesting veehouderij beschreven

Om de effecten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te kunnen volgen, is de huisvesting van landbouwhuisdieren in kaart gebracht. De uitgangssituatie is gesteld op 2013.

false