Nieuws

Past de vleeskalversector in de duurzame ambities van de overheid?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Vleeskalveren, Duurzaamheid
  • Interessant voor
    Vleesveehouder
Bekijk de bronnen
Dit jaar presenteerde minister Schouten van Landbouw haar visie op verduurzamen van de veehouderij. Het gaat om een omslag naar kringlooplandbouw: het sluiten van de mest-veevoerkringloop, het herstel van biodiversiteit, het reduceren van emissies en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Hoe past de vleeskalverhouderij in dit plaatje?

Toename import vleeskalveren

In Nederland eten we nauwelijks kalfsvlees. Per jaar 1,3 kilo per persoon, in vergelijking met 36,5 kilo varkensvlees en 22,1 kilo kip. Toch is Nederland de grootste kalfsvleesproducent van Europa. Het overgrote deel van het hier geproduceerde kalfsvlees gaat op export naar Midden- en Zuid-Europa. Daar is het kalfsvlees uit Nederland een veel gevraagde delicatesse. En ook in China worden nieuwe afzetmarkten aangeboord. Om aan alle vraag te voldoen, importeert Nederland jaarlijks zo’n 800.000 kalveren uit het buitenland, en de import groeit.

In strijd met kringloopambities

De jaarlijkse import van 800.000 kalveren is in strijd met de kringloopambities van minister Schouten. Het meeste kalfvlees wordt geëxporteerd, maar de mest van ingevoerde kalveren blijft in Nederland achter. Terwijl de melkveesector de veestapel met 160.000 dieren moest inkrimpen vanwege de overschrijding van het fosfaatplafond voor mest, werd er geen maximum gesteld aan het aantal vleeskalveren in Nederland. Verschillende deskundigen zijn kritisch op de import van kalveren, zo blijkt uit de uitzending "Het gouden kalf" van ZEMBLA. Het welzijn van de dieren is niet gediend met (lange) transporten, en dankzij de import van kalveren komen er allerlei dierziekten mee naar Nederland.

Brandbrieven

Stichting Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, en het maximum aantal vleeskalveren grotendeels te beperken tot kalveren die in Nederland zijn geboren. Zo worden belangrijke stappen gezet in de omslag naar kringlooplandbouw en de vermindering van dierenleed tijdens de vaak lange transporten, aldus Dier&Recht. Volgens ZEMBLA roepen ook 4000 melkboeren op tot een stop op de import van kalveren; dat schrijven ze in een brandbrief aan de minister.

Reactie minister Schouten

De minister (in reactie op artikel en uitzending ZEMBLA): “De Kalversector moet zich verduurzamen en een onderdeel worden van de kringlooplandbouw. Een forse uitdaging voor niet alleen de kalversector, maar de hele landbouwsector. De kalfsvleessector heeft de afgelopen jaren al gewerkt aan verduurzaming, maar er moet meer gebeuren. Om circulair te worden moeten overheid, producenten en consumenten (bijv. door een hogere vraag naar duurzaam kalfsvlees) samenwerken. Daarbij wordt er gekeken naar mogelijkheden om kalverimport met lange afstandstransporten te beperken. Ook ondersteunt het ministerie van LNV ondernemers die willen innoveren en verduurzamen, bijvoorbeeld via subsidies, fiscale voordelen en het wegnemen van belemmerende regelgeving.

(Bron foto: Vleeskalveren_Shutterstock)