Nieuws

Per 1 januari 2018 aangescherpte regels rond ritueel slachten

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft samen met vertegenwoordigers van slachterijen en de betrokken joodse en islamitische organisaties begin juli een handtekening gezet onder nadere afspraken over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

Het addendum werd op 5 juli in Den Haag ondertekend door de staatssecretaris en vertegenwoordigers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV). Door de ondertekening kunnen per 1 januari 2018 aangescherpte regels rond ritueel slachten worden ingevoerd.

40 seconden regel

Op basis van de nieuwe afspraken moeten dieren alsnog een bedwelming krijgen als ze binnen 40 seconden na het aansnijden nog niet het bewustzijn hebben verloren. Een bedwelming kan achterwege blijven als aan de hand van indicatoren is vastgesteld dat het dier binnen die 40 seconden het bewustzijn heeft verloren. Ook is afgesproken dat er een stelsel wordt uitgewerkt om er voor te zorgen dat in Nederland niet meer dieren ritueel worden geslacht dan noodzakelijk om aan de daadwerkelijke behoefte van de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen te voldoen. Verder worden er technische verfijningen in de slachthuizen doorgevoerd om het lijden van dieren zo veel mogelijk terug te dringen.

(Bron foto: Testen ooglidreflex koe_Wageningen Livestock Research)