Nieuws

Perceelregistratie van strokenteelt

Als akkerbouwer ben je verplicht te registreren hoe je percelen gebruikt. Dat kan via de ‘Mijn Percelen’-applicatie van RVO. Maar voor strokenteelt is dat lastiger. Daarvoor kun je gebruik maken van de Stripbuilder-software van Akkerweb.

Een akkerbouwer, veehouder of tuinder is wettelijk verplicht jaarlijks het gebruik van percelen in te dienen via de ‘Mijn Percelen’-applicatie van RVO. Je registreert de de oppervlakte, de ligging en de gewassen op de percelen. Maar voor strokenteelt waarbij je gewassen op smalle stroken van zo'n 3 6, 12 of 24 meter teelt, is dat wat lastiger.

Akkerweb heeft voor de strokenteelt software ontwikkeld, de Stripbuilder-software. Met die software kun je een strokenteeltbouwplan maken. Je kunt bewerkte gegevens downloaden die je vervolgens weer uploaden in de Mijn Percelen applicatie van RVO.

Digitale basiskaart

In een instructievideo wordt uitgelegd hoe je een digitale basiskaart maakt de Stripbuilder-software. Die kaart maak je voor  eigen gebruik en voor aanmelding bij RVO. Voor het maken van de kaart is het nodig dat je precies weet wat de buitengrenzen van het perceel zin. Die kun je vanuit de ‘Mijn Percelen’ applicatie van RVO downloaden naar een  Bedrijfsmanagementsysteem. Deze gegevens kun je dan bewerken met de Stripbuilder-software zodat de ligging van stroken duidelijk wordt, zoals uitgelegd in de video.

Mijn Percelen

Als je buitengrenzen van percelen wil wijzigen, of nieuwe grenzen wil maken, dan is het van belang dit te doen vanuit nauwkeurige RTK GPS-metingen en A-B lijnen die je zelf verzamelt. De makers van de software verwachten dat er eind maart een uitbreiding is waarmee je A-B lijnen uit de gangbare GPS-RTK-systemen op bedrijven kunt inlezen. Na bewerking download je de gegevens zodat je ze kunt gebruik in de Mijn Percelen applicatie van RVO. 

Hoe dat werkt, wordt in de Instructievideo van RVO uitgelegd. In de ‘Mijn Percelen’ applicatie moet je dan nog de attributen toevoegen. De laatste stap is toewijzen van gewassen en andere attributen aan stroken binnen de ‘Mijn Percelen’ applicatie.

Om toegang te krijgen tot de Stripbuilder-applicatie, kun je contact opnemen met Thomas Been. Vanuit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) kunnen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) enige ondersteuning bieden bij het maken van strokenteelt-bouwplannen. De verwachting is dat in de loop van 2021 ook informatie beschikbaar komt over slimme gewasrotaties en -combinaties.

(Bron foto: Shutterstock)