Menu
Nieuws

Persoonlijke aandacht is de kracht van zorgboerderijen

Zorglandbouw vervult een steeds grotere rol in de opvang aan verschillende doelgroepen. Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat die zorglandbouw van grote betekenis is voor bijvoorbeeld jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie.

false