Nieuws

Perspectief emissieloze teelt Cymbidium

Cymbidiumtelers recirculeerden tot voor kort geen drainwater omdat er een vrijstelling gold. De reden is dat het gewas sterk zoutgevoelig is. Inmiddels zijn de normen aangepast. Een meerjarig onderzoek laat zien dat hergebruik van drainwater toch mogelijk is.

Telers van de snij-orchidee Cymbidium hadden jarenlang een ontheffing voor de lozing van drainwater op het oppervlaktewater, omdat Cymbidium sterk zoutgevoelig is. Inmiddels is die ontheffing opgeheven. Voor Cymbidium gelden nu ook de emissienormen. Op verzoek van de gewascoöperatie Cymbidium is daarom door onderzoekers van Wageningen University & Research een onderzoek uitgevoerd.

Natriumgevoeligheid

Centrale vraag was bij welk natriumniveau bij Cymbidium nadelige effecten optreden. Omdat de negatieve effecten van een hoge zoutconcentratie op productie en kwaliteit van dit gewas pas na lange tijd zichtbaar wordt, werd dit onderzoek in meerdere teeltjaren uitgevoerd. Het laatste onderzoeksrapport 'Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren' laat zien wat de effecten zijn.

Meerjarige proef

Vanaf februari 2015 werd in een proefgewas water gegeven met een gelijkblijvende EC van 0,8, maar met drie verschillende natrium-concentraties: 2 - 3.5 en 5 mmol/l. In het eerste teeltjaar zagen de onderzoekers weinig effecten, maar in het tweede en derde teeltjaar werden nadelige effecten gevonden bij concentraties vanaf 2 mmol/l natrium. Dit maakt duidelijk dat Cymbidium gevoeliger is voor natrium dan veel andere tuinbouwgewassen.

Praktijkproef

Daarnaast zijn bij enkele praktijkproeven uitgevoerd bij bedrijven die begonnen waren met het recirculeren van drainwater waarbij de natriumconcentratie kan oplopen. Bij die bedrijven bleek de natriumconcentratie daar minder sterk op te lopen dan de concentraties in de proeven en vertoonde het gewas geen schade.

(Bron foto: Pixabay)