Nieuws

Perspectief voor dynamische covergisting

De methodiek van Dynamisch Vergisten biedt perspectief voor vergisting van mest. Een softwaretool stuurt het covergistingsproces dagelijks bij voor een optimale werking.

Covergisting van dierlijke mest is een manier van mest bewerken. Bij covergisting wordt de mest, uitwerpselen van dieren, samen met andere producten, het coproduct, vergist. Er ontstaat zo biogas. De coproducten zijn vaak restproducten uit de land- en tuinbouw of de voedingsindustrie.

Fluctuaties

Toevoeging van de coproducten is belangrijk voor een goed vergistingsproces, maar ze zijn ook kostbaar. De inputkosten van die organische producten bedrage vaak meer dan de helft van de operationele kosten van het proces. Bovendien variëren beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van die coproducten nogal door wisselende markt- en teeltomstandigheden. Het maakt dat veel biogasinstallaties geen optimale gasopbrengst hebben. De biogasopbrengst fluctueert sterk en het financieel rendement valt soms tegen.

Optimalisering

Wageningen UR Livestock Research ontwikkelde een Dynamisch Input Advies Systeem dat op basis van bedrijfsspecifieke gegevens de input van coproducten naar een biogasinstallatie kan bijsturen. Bij deze methodiek van ‘Dynamisch vergisten’ berekent het systeem de optimale toevoeging van het coproduct. Dagelijks wordt de input bijgesteld waardoor er een financieel optimaal saldo kan worden behaald.

Perspectief

Na ontwikkeling van een prototype is de methodiek in de praktijk beproefd in onderzoek op een melkveeproefbedrijf en een praktijkbedrijf. Uit dit onderzoek blijkt dat de methodiek in staat is de input zo te sturen dat de biogasproductie toe nam zonder dat het vergistingsproces nadelig werd beïnvloed. Zo biedt de methodiek perspectief om het financiële rendement van biogasinstallaties te verbeteren

(Bron foto: S[i]lo)