Nieuws

Perspectief voor fertigatie in buitenteelten

Telers in de glastuinbouw, fruiteelt en aardbeienteelt hebben veel ervaring met fertigatie, bemesting via een systeem van druppelirrigatie. Gewassen krijgen via slangen vocht en meststoffen aangevoerd waardoor je zuiniger omgaat met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een praktijknetwerk verkent mogelijkheden in buitenteelten.

Kun je werken met fertigatiesystemen in buitenteelten van bijvoorbeeld aardappelen, bloembollen of prei? Is het rendabel? En loop je tegen knelpunten aan? Een netwerk van akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en bloembollentelers in een 'kennis- en innovatienetwerk dripirrigatie' verkennen de mogelijkheden van druppelirrigatie en fertigatie. Doel is zuiniger en effectiever omgaan met water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Het netwerk wordt begeleid door Jaap Dogterom van kennis- en expertisecentrum Delphy. Vakblad LandbouwMechanisatie besteedt in het artikel 'Geen drup te veel' aandacht aan de ervaringen van de telers.

Druppelirrigatie

De telers in Noord-Brabant, Groningen en Drenthe hebben op hun percelen druppelirrigatiesystemen aangelegd in verschillende gewassen: consumptieaardappelen, pootgoed, uien, prei, asperges en lelies. Via de slangen krijgen de planten vocht en meststoffen aangevoerd. Het systeem vraagt een andere benadering dan de gangbare teeltwijze.

Bij aardappelen liggen de slangen tussen de ruggen. Sensoren houden de vochttoestand in de bodem in de gaten. Afhankelijk van grondsoort, weersverwachting, gewasontwikkeling en stadium van het gewas wordt de gift bepaald. Zo kun je heel precies meststoffen doseren. Je kunt zo de bodemtemperatuur lager houden en ontwikkeling van poederschurft tegengaan, blijkt uit de proeven.

Waterkwaliteit

Een aandachtspunt is de energievoorziening. Voor de installatie is stroom nodig, maar de percelen liggen soms ver van de bebouwing. Dat probleem kun je oplossen met zonnecollectoren. Een andere aandachtspunt is de waterkwaliteit. Soms zit er veel ijzer in het water waardoor de druppelaars verstopt raken. Dat probleem is op te lossen door een bronpomp te gebruiken. In pootaardappelgebieden mag je geen oppervlaktewater gebruiken vanwege het risico op bruintrotbesmetting. Dat kun je oplossen door regenwater op te vangen.

De resultaten zijn wisselend. Uientelers en lelietelers realiseren een behoorlijke meeropbrengst, maar bij consumptie- en zetmeelaardappelen valt de extra opbrengst tegen, al is er wel een kwaliteitsverbetering.

(Foto CC BY-SA 3.0, Wikimedia: Borisshin)