Nieuws

Perspectief voor notenteelt

Notenteelt is in Nederland een kleine sector, maar wel een sector met grote potentie. De kwaliteit van noten elders loopt terug, de klimaatsomstandigheden in Nederland worden beter en er is een groeiende markt.

Noten worden over de hele wereld geteeld, het meest in China en de Verenigde Staten. Turkije is op enige afstand ook  een grote hazelnotenpoducent. En in Europa zijn het landen als Italië en Frankrijk waar noten geteeld worden: walnoten en hazelnoten. Het Nederlandse areaal is maar beperkt. Volgens cijfers van het CBS werden er in 2015 noten geteeld op 61 ha. Daarvan was ongeveer 70% walnoot en 30% hazelnoot, zo is te lezen in het rapport 'Notenteelt in Nederland'.

Notenteelt

Van de walnoot (Juglans regia) is bekend dat deze soort sinds de Romeinse tijd in Nederland groeit. De walnoot gedijt op goede zandgrond of goed doorwortelbare kleigrond. Er zijn enkele cultivars die het in ons land goed doen. De hazelaar (Corylus avellana) is een inheemse struik en oude cultuurplant, maar in Nederland is nooit echt een handelsteelt van hazelnoten ontstaan. De oppervlakte hazelnotenteelt is daarom maar beperkt. Mogelijk ook omdat je in andere landen goedkoper noten van goede kwaliteit kan inkopen.

Perspectief

De opstellers van het rapport denken dat er in Nederland perspectief is voor de teelt van noten om verschillende redenen. De markt groeit omdat er mogelijkheden zijn voor noten als grondstof voor de Biobased Economy. Noten bevatten vetzuren en gezonde oliën. Dat is ook de reden waarom het voedingscentrum noten heeft opgenomen in de schijf van vijf. De vraag naar noten groeit. Bovendien loopt de kwaliteit van noten elders terug, worden de klimaatomstandigheden bij ons beter en maken technische innovaties mechanisatie mogelijk. Onderzoekers van Wageningen Plant Research hebben daarom een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van notenteelt. Wat zijn teeltreisico's? Hoe ontwikkelt de markt zich? Wat zijn afzetmogelijkheden? Kun je de kwaliteit verbeteren?

Bedrijf

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat walnoten- en hazelnotenteelt in Nederland met een redelijk saldo mogelijk is. Er is een groeiende vraag naar noten en de recente politieke ontwikkelingen in Turkije en de onzekerheid die dit geeft op de markten kunnen positief werken voor de lokale hazelnotenteelt. Bij berekeningen gingen studenten - die delen van het onderzoek uitvoerden - uit van een bedrijf van 20 hectare. Zo'n bedrijf is er nog niet in Nederland. De opstellers van het rapport denken dat het een mooie kans is zo'n bedrijf in Nederland op te zetten. Daarbij zou niet alleen de teelt aandacht moeten krijgen, maar ook de verwerking, consumptie en voorlichting.

(Bron foto: Pixabay)