Nieuws

Perspectief voor rendabele boslandbouw

Er is een aarzelende belangstelling voor boslandbouw of agroforestry, landbouw waarbij je kippenhouderij of graslandproductie combineert met de aanplant van noten- of fruitbomen. Er is angst voor schaduwwerking, maar er zijn ook voordelen.

Nadat in 2011 in Vlaanderen een aanplantsubsidie beschikbaar kwam voor boslandbouw, is er niet meer dan 96 hectare agroforestry aangelegd. Ondernemers tonen wel interesse, maar hebben ook aarzelingen, schrijft vakblad Management&Techniek in het dossier 'Kansen voor boslandbouw'. De ondernemers zijn bijvoorbeeld bang voor schaduwwerking van de bomen. Het ontbreekt hen aan  kennis.

Perspectief

Maar uit het onderzoeksproject 'Agroforestry in Vlaanderen’ blijkt dat er wel degelijk economisch perspectief is. In het dossier worden een aantal voorbeelden van boslandbouw belicht zoals notenteelt, de aanleg van kippenuitlopen in een boslandschap en het beheer van een boomgaard met hoogstamfruitbomen.

Noten

Met steun van de aanplantsubsidie hebben verschillende ondernemers noten aangeplant. Bij het combineren van notenbomen met een landbouwgewas moeten de inkomsten de eerste jaren voornamelijk van het tussengewas komen, aangezien de bomen nog geen noten dragen. Later nemen de inkomsten van de noten toe en neemt de opbrengst van het tussengewas af. Berekend is dat over een periode van 40 jaar de financiële opbrengst bij een aanplant van bomen heel wat hoger is dan van gras zonder bomen. Een aanplant van 25 walnoten lijkt rendabeler dan een aanplant van 100

Voor grasland zou voor een periode van 40 jaar een aanplant van 25 walnoten per hectare economisch interessanter zijn dan een aanplant van 100 bomen per hectare. Zowel bij 25 als bij 100 bomen per ha ligt de financiële opbrengst heel wat hoger in vergelijking met gras zonder bomen.

Kippenuitloop

Met kippenuitlopen in een boslandschap is zowel in Nederland als Vlaanderen de afgelopen jaren al ervaring opgaand. Kippen zijn van nature bosdieren die grote oppervlakten mijden. Ze voelen zich veiliger en benutten de oppervlakte van het perceel beter in een boslandscha, aldus biologisch pluimveehouder Daniël van Kesteren. Je ziet meer natuurlijk gedrag en je voorkomt puntvervuiling rond de stal.

Hoogstamfruit

Het ligt voor de hand om in een agroforstery-systeem fruitbomen aan te planten: appels, peren, kersen, pruimen. Het best kun je in dat geval kiezen voor hoogstambomen. Je doet dat bij voorkeur op gronden waarvan de grondwaterstand zich op zijn hoogst 70 cm onder het maaiveld bevindt. In het dossier staan aandachtspunten voor een succesvolle aanplant van fruitbomen: zoals groeivorm, snoeiregels en snoeitijdstippen. 

(Bron foto: Pixabay)