Nieuws

Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland

Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.

Waterstof (H₂) wordt als grondstof gebruik voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest, methanol en voor de de ontzwaveling van olieproducten. In totaal gaat het nu om zo’n 800.000 ton H₂. Dat waterstof wordt nu vaak geproduceerd uit aardgas dat gekraakt wordt. Bij die productie komt veel CO₂ vrij. Maar liefst negen ton CO₂ komt er vrij bij de productie van 1 ton H₂. Maar je kunt waterstof ook schoon produceren door elektrolyse van water waarbij geen CO₂ vrijkomt.

Groene waterstof

In drie artikelen besteedt Agro&Chemie aandacht aan de productie van waterstof, met name aan de ambities van Noord-Nederland. Voor duurzame productie van grondstoffen is innovatie nodig, schrijft Agro&Chemie. Belangrijke grondstoffen voor de chemie zijn naast waterstof ook koolstof (C), zuurstof (O) en stikstof (N). Waterstof en zuurstof kan duurzaam geproduceerd worden via elektrolyse uit water. Stikstof kan uit de lucht gehaald worden. Voor koolstof blijven biomassa of fossiele koolwaterstoffen belangrijke grondstoffen. Je zou in theorie koolstof ook uit CO₂ uit de lucht kunnen halen, maar dat is nu niet rendabel.

Voor de schone productie van waterstof heeft Noord-Nederland amibitieuze plannen: er wordt de komende jaren 2,8 miljard euro geïnvesteerd in waterstofproductie. Noord-Nederland wil installaties ontwikkelen voor de productie van blauwe waterstof - zonder CO₂-emissie - en groene waterstof - waarbij je groene stroom gebruikt. Het doel is om installaties te ontwikkelen voor minimaal 100MW voor groene waterstof en 1,2GW voor blauwe waterstof. Agro&Chemie beschrijft in het artikel diverse initiatieven. Zo wordt in een artikel het idee besproken om de opgewekte elektriciteit van een windmolenpark van Westereems te gebruiken voor het aandrijven van een grote elektrolyser die 100% groene waterstof kan produceren.

Begin van ontwikkeling

Voor de transport van waterstof zou je gebruik kunnen maken van het bestaande gasnetwerk. Door dat te splitsen in een netwerk voor waterstof en een netwerk voor methaan, is er voldoende capaciteit om waterstof te transporteren. De Gasunie denkt dat er in 2030 er een landelijk waterstofnetwerk kan zijn.

Groene waterstof is op dit moment nog duur, meldt Agro&Chemie. Maar de prijs kan veranderen als er voldoende zon- en windstroom beschikbaar komt. Op dit moment is de prijs voor groene stroom te hoog en die van CO₂ te laag, zegt Jörg Gigler van innovatieplatform TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie: 'De overheid kan daarin sturen'. Ook moet er nog een reeks aan maatschappelijke, veiligheids- en wetgevingsvragen beantwoord worden. 'We staan nog aan het begin van een ontwikkeling', aldus Gigler.

Op 6 februari, tijdens de Nationale Waterstofdag, maakten Wageningen University & Research en TNO bekend dat in Lelystad begonnen wordt met een proefproject in een fieldlab. Daar wordt geëxperimenteerd met kleinschalige opwekking van waterstof op (boeren)bedrijven met behulp van zonne- en windenergie, zo blijkt uit een nieuwsbericht van Wageningen Plant Research. Het idee is dat agrariërs overproductie van elekctriciteit door zonne of windenergie kunnen omzetten en opslaan in de vorm van waterstof.

(Bron foto: Shutterstock)