Nieuws

Perspectiefvolle maïsteelt op grasland met strokenploeg

Het in stroken telen van maïs op grasland is goed voor de bodem. Daarbij maak je gebruik van een ondergrondse strokenploeg die alleen in de rij onder de zode ploegt. Het grasland blijft in tact. Zo zorg je voor behoud van de bodemdiversiteit.

Melkveehouder Job Postma uit het Groningse Zevenhuizen, die ervaring opgedaan heeft met maïsteelt in stroken is enthousiast over de ondergrondse strokenploeg. In een artikel in Nieuwe Oogst zegt hij dat het goed is voor de bodem. Omdat de zode intact blijft, ziet hij dat de bodem meer draagkracht heeft, dat er meer vocht blijft in de bodem en dat de mineralisatie gelijkmatiger verdeeld is. 

Bodemstructuur

De Ondergrondse Strokenploeg (OSP) is ontwikkeld door voormalig melkveehouder Henk Pol uit Uffelte. Met de machine kun je ondergronds een smalle strook bewerken terwijl de zode intact blijft. In die bewerkte strook zaai je maïs in. De rest van de bodem op het perceel blijft onbewerkt. Het idee is dat je zo de bodemstructuur en bodemleven in stand houdt, dat je de waterinfiltratie verbetert en dat je uitspoeling van overbodige stikstof beperkt. Maar is dat ook zo?

Om antwoord te geven op die vraag is in een tweejarige proef op zandgrond in Drenthe gekeken naar het effect van dit teeltsysteem op de maïsproductie, de voederwaarde van de maïs en de bodemkwaliteit. In het onderzoek werd de ondergrondse strokenploeg vergeleken met  spitten en geen grondbewerking. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in 2018 en 2019, werd mogelijk gemaakt door Provincie, de Europese Unie (POP3) en het Waterschap Drentse Overijsselse Delta.

Regenwormen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat gebruik van de ondergrondse strokenploeg een positief effect heeft op het aantal aanwezig regenwormen  in de bodem. Die was vier maal zo hoog als bij spitten. Dit hoge aantal is mogelijk ook een verklaring voor de betere waterinfiltratiesnelheid, die twee keer zo hoog is als bij spitten. Als je naar de opbrengsten kijkt, doet maïs in vruchtwisseling met grasland en gezaaid met de ondergrondse strokenploeg niet onder voor gangbare maïs. De onderzoekers van het Louis Bolkinstituut concluderen daarom dat Het gebruik van de OSP perspectiefvol is.

(Bron foto: Still YouTube)

Publicaties

(6)