Menu
Nieuws

Pesticiden in boerenzwaluwen

In monsters van boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden aangetroffen, waaronder middelen zoals DDT en hexachloorbenzeen die al heel lang niet meer zijn toegelaten. Hoewel de gevonden concentraties laag zijn, is niet duidelijk wat het effect is op gezondheid en overleving van de boerenzwaluw.

false