Nieuws

Phalaenopsis verdraagt kou, maar niet te lang

Tijdens het transport van teler naar consument kan een plant aan kou blootgesteld worden. Van Phalaenopsis, een populaire orchideeënsoort, is bekend dat kou schade kan veroorzaken. Een onderzoek laat zien dat schade beperkt blijft als blootstelling niet te lang duurt.

In het project GreenCHAINge, een project van de Topsector Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en en het Productschap Tuinbouw, werken veredelaars telers en groothandelaren aan verduurzaming van de vervoersstromen. Een van de onderwerpen is de gevoeligheid van planten voor temperaturen. Voor kwaliteitsbehoud van Phalaenopsis tijdens transport, is het zinvol inzicht te krijgen in de gevoeligheid van deze plant voor kou. Wat kan Phalaenopsis verdragen? En welke problemen zie je dan?

Koudeblootstelling

Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research stelden drie cultivars bloot aan lagere temperaturen 1, 4, 7 and 10°C bij verschillende tijdsduren. Daarna plaatsten ze de planten in een ruimte waar woonkamercondities heersten (20°C, 60% relatieve luchtvochtigheid en 12 uur licht per dag). Meestal verschenen de symptomen van beschadiging door kou na 4 tot 7 dagen, zo is te lezen in het rapport 'Koudetolerantie Phalaenopsis'.

Schade

Bij de laagste temperaturen zie je dat de knoppen van planten verdrogen. Bloemen gaan hangen en vervolgens laat de plant bloemen en knoppen vallen. Er zijn wel verschillen tussen de cultivars. En de tijdsduur van de koudeblootstelling doet er toe. De onderzoekers komen in het rapport met een lijstje van temperaturen en tijdsduur waarbij geen schade optreedt:

  • 6 uren bij 1°C
  • 12 uren bij 4°C
  • < 1 dag bij 7°C
  • < 2 dagen bij 10°C

(Bron foto: Pixabay)