Nieuws

Picknicktafels: uit de regio, voor de regio

Maandag 8 juni hebben vier gemeenten in Friesland een picknicktafel in de vorm van een pompeblêd in ontvangst genomen. De picknicktafels zijn gemaakt door studenten van Nordwin College. De tafels worden aangeboden door De Centrale As en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, in samenwerking met de Noardlike Fryske Wâlden.

De Centrale As

In Noordoost Fryslân wordt gewerkt aan betere bereikbaarheid door de aanleg van De Centrale As, een nieuwe weg in Noordoost Fryslân van Dokkum tot Nijega, en de rondwegen om Hurdegaryp en Garyp. De aanleg van deze weg is ook aanleiding tot een impuls voor de regio. Onder andere door de ontwikkeling van natuur, herstel van de voor het gebied zo kenmerkende elzensingels, het verbeteren van de landbouwstructuur en door de aanleg van onder andere nieuwe fiets-, wandel-, en ruiterpaden. Eén van de projecten is het Bomenproject.

Bomenproject

In het najaar van 2012 is het ‘Bomenproject De Centrale As’ van start gegaan. Dit project bestaat uit het verplaatsen, kappen, kweken en herplanten van bomen en het versterken van het singellandschap. Bomen die niet gezond genoeg zijn om te verplaatsen, worden gekapt. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is betrokken bij dit project. Het is de wens van de NFW en de provincie Fryslân om dit hout zichtbaar terug te brengen in het gebied. De NFW heeft de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân gevraagd om het onderwijs te betrekken bij dit vraagstuk.

Samenwerking regio en onderwijs

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân verbindt kennisvragen uit de regio aan onderwijs en onderzoek. Via de Kenniswerkplaats hebben verschillende studentengroepen aan deze vraag uit de regio gewerkt. Eerst hebben studenten van Van Hall Larenstein een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het hout terug te brengen in de regio. Er is daarna contact gezocht met zagerij Inlands Hout uit Burgum voor het verzagen van de bomen. Vervolgens zijn studenten van het Nordwin College aan de slag gegaan met het maken van vijf picknicktafels met het tafelblad in de vorm van een pompeblêd.

Terug in de regio

De vijf picknicktafels zijn aangeboden aan de vier gemeenten waar De Centrale As doorheen loopt: Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De vijfde tafel staat in het infocentrum van De Centrale As. Zo komt het hout uit de regio weer ten gunste aan de regio.

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Het doel van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een match te maken tussen de vraagkant van overheid, ondernemers en organisaties in Noordoost Fryslân, en de kenniskant van het onderwijs en onderzoek. Door gebruik te maken van studentengroepen, docenten en lectoraten wordt gezocht naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken in de regio. Op die manier wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de agenda voor de regio: de sociaaleconomische ontwikkeling van ons platteland. De Kenniswerkplaats sluit aan bij kennisvragen uit de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Daarnaast is sinds april 2014 een dependance van de Kenniswerkplaats in oprichting op Ameland: de Waddencampus.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rianne Vos, manager Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, tel.  06-31679138.


(Bron foto: Nordwin College.nl)