Nieuws

Pierenpower, kennis over regenwormen voor het onderwijs

Om het belang van regenwormen onder de aandacht te brengen van diverse grondgebruikers, hebben Wageningse onderzoekers een demonstratieproject uitgevoerd. Daarnaast is er een poster en brochure 'Pierenpower' ontwikkeld die gebruikt kan worden in het onderwijs.

In een gezonde bodem is het gewicht van alle wormen samen minstens net zo hoog als dat van koeien die op het land lopen, zo leert de poster Pierenpower. In Nederland komen zo'n 23 soorten regenwormen voor. Ze spelen een belangrijke rol in het gezond houden van de bodem. Ze verbeteren de structuur van de bodem, mengen organische stof door de bodem en breken organisch materiaal af. Daarnaast vormen ze een belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren.

Graslandbeheer

Dat regenwormen een belangrijke rol spelen in de bodem, is al heel lang bekend. De vraag is hoe je als grondgebruiker regenwormen kunt stimuleren. Om het belang van regenwormen meer onder de aandacht te brengen, hebben Wageningse onderzoekers, in opdracht van de provincie Gelderland een demonstratieproject uitgevoerd. Ze hebben gekeken naar mogelijkheden om regenwormen te stimuleren op biologische bedrijven: op een melkveebedrijf, een geiten- en kaasboerderij en een groentekwekerij. Resultaten van dat onderzoek vind je in het rapport Liever regenwormen dan panda's in Gelderland.

Op het melkveebedrijf keken de onderzoekers wat het effect is van het graslandbeheer op regenwormen. Op percelen met een gericht maai- en weidebeheer was de regenwormpopulatie goed ontwikkeld. De structuur van de bodem op deze percelen was beter dan op een hooilandperceel zonder dit maai- en weidebeheer.

Bodemstructuur

Op het geiten- en kaasbedrijf keken de onderzoekers naar het effect van graslandvernieuwing op de regenwormen. Door de droge zomer van 2018 was graslandherstel nodig. Het doorzaaien van de bestaande grasmat bleek voor de regenwormpopulatie een betere oplossing dan het onderploegen en opnieuw inzaaien van gras.

Op de groentekwekerij werd gekeken of je regenwormen kunt stimuleren door gewasresten op het land achter te laten. Die gewasresten bleken een duidelijke aantrekkingskracht te hebben op de regenwormen. De bodemstructuur en beschikbaarheid van nutriënten werd verbeterd.

Pierenpower

Tot slot is een interactieve biologieles ontwikkeld over de regenworm. Leerlingen van het Kandinsky college in Nijmegen verdiepten zich in de regenworm. Ze deden een Kahoot-quiz nadat ze de poster en brochure Pierenpower hadden bestudeerd. Daarnaast deden ze onderzoek naar het voorkomen van regenwormen in verschillende vormen van landgebruik. Ervaringen van die lessen vind je in hoofdstuk 5 van het rapport.

(Bron foto: Shutterstock)