Nieuws

Pigs Innovation Tour: versnellen innovaties in varkenshouderij

Varkenshouders die op hun eigen bedrijf met innovatie bezig zijn: zij staan centraal in het project 'Innovatie in Bedrijf'. Zeven varkenshouders, tesamen het 'Pigs Innovation Team', zijn te volgen bij alles wat ze doen.

Innovatieagenda varkenshouderij

‘Innovatie in Bedrijf’ is een landelijk project dat gefinancierd wordt door de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, de drie LTO-organisaties, bedrijfsleven en ondernemers. Projecten LTO Noord voert de projectleiding. Het visiedocument 'Recept voor Duurzaam Varkensvlees' vormt de basis voor de innovatieagenda van de varkenshouderij de komende jaren. In dit document is te lezen wat de sector wil bereiken vóór 2020, waaronder wereldwijd toonaangevend zijn in duurzaamheid. Het Recept is opgesteld door LTO, NVV en COV en bevat vier deelthema's: 'Maatschappij en omgeving', 'Varken en kringloop', 'Gezond en transparant' en 'Markt en consument'. Ten aanzien van dierenwelzijn wordt met het thema 'Varken en kringloop' het volgende beoogd: "In een duurzame varkenshouderij kunnen varkens hun natuurlijke gedrag vertonen en zijn er geen ingrepen aan het dier nodig." De toegevoegde waarde van vlees en vleeswaren wordt aan de hand van het thema 'Markt en consument' zichtbaar gemaakt door de introductie van nieuwe marktconcepten en labels.

Innovatie in Bedrijf

‘Innovatie in Bedrijf’ is een project rondom een netwerk van varkensbedrijven die één of meerdere innovaties in praktijk brengen. Hiervoor zijn bedrijven geselecteerd met innovaties op eerdergenoemde thema's. Het doel is tweeledig. Ten eerste wisselen de innovatieve ondernemers kennis en ervaringen uit. Dat levert informatie op en kan ook leiden tot nieuwe creatieve ideeën. Daarnaast wordt de voorbeeldfunctie van deze koplopers verder ontwikkeld en vormgegeven. Vanuit het netwerk worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor collega-varkenshouders.

Het project is te volgen via de site www.pigsinnovationtour.nl. Zeven varkenshouders vormen samen het zogenaamde Pigs Innovation Team. Er verscheen een magazine als aftrap van het project. Vanaf half september is het project verder te volgen via een digitaal magazine dat elke twee weken verschijnt en waarin steeds één van de deelnemers met één van zijn innovaties centraal staat.


(Bron foto: Innovatie in Bedrijf)

Links

(2)