Nieuws

Pionierscholen Regioleren presenteren hun producten

Studies in de groene sector worden veel uitdagender en de rol van de leraren is daarmee sterk aan het veranderen. KIGO-project D.O.E.N. presenteert de resultaten van de pioniers in het boekje Eigen Wijs DOEN.

Regioleren is de nieuwe term in het onderwijs, waarin de leerlingen van het MBO zelf mede vorm mogen en kunnen geven aan de inhoud en snelheid van hun eigen leren. Dat doen ze door aan de hand van lijsten van werkprocessen, die behaald moeten worden, te kijken naar acceptabele opdrachten die hen worden aangeboden vanuit de overheid en het beroepenveld uit de regio.

De scholen uit Emmen en Meppel presenteerden de resultaten van hjet KIGO-project in het oude gemeentehuis in Ruinerwold, de plaats van de Gebiedscoöperatie De Wolden i.o waarmee AOC Terra MBO vele opdrachten heeft uitgevoerd. In het project is nauw samengewerkt met de Wageninger UR en de STOAS Vilentum Hogescholen en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

De geleverde inspanningen en ervaringen zijn te boek gesteld in Eigen Wijs DOEN, geschreven door Rosalie Rooze, Ine Sturkenboom en Hans Sprakel. De eerste is de regiocontactpersoon en verantwoordelijk voor verantwoorde aangeleverde regio-opdrachten, de anderen zijn de projectleiders van dit onderwijs op de vestigingen van AOC Terra MBO Emmen en Meppel. DOEN staat voor durven, oppakken, ervaren en netwerken. Eigen Wijs DOEN is aangeboden aan Klaas Boer, contactpersoon van De Groene Tafel, een samenwerkingsplatform van de groene kennisinstellingen, dat strategisch overleg voert met overheid en beroepenveld.

Contact

AOC Terra


(Bron foto: KIGO D.O.E.N.)