Nieuws

Plan je suikerbietenoogst

Wil je een goede oogst, dan moet je tijdens het rooien van suikerbieten zorgvuldig te werk gaan. Beperk oogstverliezen door puntbreuk, voorkom grondtarra en verwijder bladresten zorgvuldig. Een goede planning van de oogst is essentieel.

Cruciaal bij de oogst is de afstelling van de rooier, schrijft Cosun magazine in het artikel 'Bietvriendelijk rooien'. In het artikel zet het vakblad een aantal tips op een rij. Zo moet je aandacht besteden aan puntbreuk.

Puntbreuk

Idealiter breken de punten af bij een diameter kleiner dan 2 cm. Breken er langere punten af, dan zorgt dat voor onnodig verlies aan opbrengst. De puntbreuk houdt verband met de intensitiviteit waarmee je bieten schoonmaakt. Dat schoonmaken is nodig om aanhangende grond, grondtarra te beperken. Hoe sterker je reinigt, hoe minder grondtarra, maar hoe groter de kans op puntbreuk. Je moet daarom zoeken naar een optimum.

Rooiomstandigheden

Ook het oogsttijdstip is zoeken naar het beste moment. Benut je gunstige rooiomstandigheden bij droge grond, dan heb je minder structuurschade in de bodem, minder grondtarra en mindere beschadiging aan de bieten. Maar soms betekent dit dat je groeidagen moet opofferen. Een goed gewas kan - zeker in het begin van bietencampagne vanaf half september - nog flink groeien.

Rooivolgorde

In het artikel 'Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen' gaat het vaklad nader in op het beste rooitijdstip. De mooiste percelen kun je het beste als laatste rooien. Die produceren in de loop van de bietencampagne nog flink wat kilo's. Bovendien zijn die wat minder gevoelig voor ongunstige rooiomstandigheden later in het seizoen. Daanraast zijn er andere aspecten waarmee je rekening kunt houden zoals ziekten en plangen en het zaai- of poottijdstip van een volggewas.

Een perceel met wortelrot veroorzaakt door rhizoctonia, violetwortelrot, phoma of stengelaaltjes kun je het beste als eerste rooien. Bij deze bieten neemt de opbrengst in het najaar niet zo veel toe. Bieten met rhizomanie, verticillium of fusarium zijn slecht te bewaren, die kun je daarom het best kort voor levering rooien.

(Bron foto: Pixabay)