Menu
Nieuws

Plan voor borgen onderwijsinnovatie gezelschapsdieren

Onder docenten gezelschapsdieren in de groene onderwijskolom bestaat de behoefte aan een platform voor contacten, uitwisselen van kennis en ontwikkelen van materialen. Een voorstel voor een dergelijk platform wordt ingebracht in het eerstvolgende Groene Tafel overleg.

false