Nieuws

Plannen klimaatakkoord bekend, rol voor Groenpact

Voor de realisatie van de doelen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord zijn nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden nodig. Onderwijs en Groenpact worden uitgedaagd bij te dragen aan de uitwerking van het klimaatakkoord.

Bedrijven en organisaties in de sector Landbouw en landgebruik willen de uitstoot van de broeikasgassen methaan, lachgas en CO₂ verminderen: bij elkaar 3,4 miljard kilogram minder in 2030. Dit kan door een overgang naar een internationaal concurrerende agrofoodsector die met innovatieve methoden bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening. Dit is vastgelegd in het voorstel vanuit de sectortafel landbouw en landgebruik, als uitwerking van het klimaatakkoord.

Voor de realisatie van de doelen zijn nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden nodig. In de uitwerking is daarom een uitgebreide paragraaf opgenomen over arbeidsmarkt en scholing. Onderwijs en Groenpact worden uitgedaagd bij te dragen aan deze opgaven. Klik hier voor het nieuwsbericht en de documenten.

(Bron foto: Shutterstock)