Menu
Nieuws

Plannen klimaatakkoord bekend, rol voor Groenpact

Voor de realisatie van de doelen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord zijn nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden nodig. Onderwijs en Groenpact worden uitgedaagd bij te dragen aan de uitwerking van het klimaatakkoord.

false