Nieuws

Plannen voor Brabants recroduct, een ecoduct met recreatieve waarde

Tussen Waalwijk en Tilburg wordt over de Midden-Brabantweg een ecoduct met een recreatieve nevenfunctie: een recroduct. Dit recroduct moet een veilige doorgang vormen voor verschillende diersoorten van natte natuur.

De Midden-Brabantweg (N261) tussen Waalwijk en Tilburg is voor verschillende diersoorten een barrière tussen verschillende natuurgebieden: Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen ennatuurgebied De Brand ten oosten van de weg en Landgoed Huis ter Heide aan de westkant. Om de verbinding tussen die natuurgebieden te verbeteren wil de provincie Noord Brabant een ecologische verbinding realiseren.

Natuurcompensatie

Ten noorden van Loon op Zand is al een natuurbrug of ecoduct 'de Loonse Wissel' gebouwd. Dit is een droge brug, vooral bedoeld voor soorten van het droge bos. Een tweede ecoduct moet ruimte bieden voor diersoorten van natte natuur. Die natuurbrug wordt gerealiseerd als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de Efteling. Uit overleg met de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en andere partijen werd duidelijk dat zo'n tweede verbinding de meest waardevolle vorm van natuurcompensatie is.

De Efteling vindt het daarnaast belangrijk dat die natuurbrug naast een ecologische functie ook een recreatieve functie krijgt. In opdracht van de Efteling onderzocht Wageningen Environmental Research wat de meerwaarde is van een recroduct. Wat is de beste locatie? Wat zijn de doelsoorten? En hoe moet die brug ontworpen worden?

Amfibieën

Het rapport 'Recroduct Efteling' maakt duidelijk dat die brug zo'n 40 meter moet overbruggen. Amfibieën moeten zich, zonder gevaar te worden overreden, van de ene kant naar de ander kant van de N261 kunnen bewegen. Voor het recroduct zijn 22 doelsoorten geselecteerd waaronder acht zoogdiersoorten, acht soorten amfibieën en drie soorten vleermuizen. Als soorten worden onder meer genoemd de boommarter, das, boomkikker, kamsalamander, knoflookpad en rugstreeppad.

Het recroduct moet zorgen dat er minder onnatuurlijke sterfte is als gevolg van aanrijdingen. Daarnaast wordt het leefgebied van diverse soorten vergroot en ook wordt de levensvatbaarheid van verschillende populaties groter.

Locatie

Eigenlijk is er maar één geschikte locatie in beeld voor dit recroduct. Die locatie ligt tussen het zuiveringsmoeras en het Blauwe Meer aan de westkant van de weg en een stuk landbouwgrond aan de oostkant van de weg ter hoogte van de radio-tv-toren. Recreatief medegebruik van het recroduct kan het best worden beperkt tot routegebonden vormen van recreatie in de vorm van een fiets-, wandel- of ruiterpad.

Inmiddels hebben de Efteling, Natuurmonumenten, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst gesloten voor de aanleg van dit recroduct die 'De Poort van Pauwels' gaat heten, zo meldt NatureToday op 27 juni 2018.

(Bron foto: Shutterstock)