Nieuws

Planning essentieel voor biologische onkruidbestrijding

Een geslaagde onkruidbeheersing begint met een goede planning. Je moet je voorbereiden op piekperiodes. Daarnaast is de keuze voor goed materieel belangrijk als het gaat om mechanische onkruidbestrijding. En speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van wortelonkruiden.

Een geslaagde onkruidbeheersing hangt sterk samen met een goede planning en bedrijfsorganisatie, zo werd duidelijk tijdens de ‘Masterclass onkruidbeheersing in biologische landbouw’ die in februari werd georganiseerd door het Vlaamse Bioforum in samenwerking met CCBT en Inagro. Tijdens die masterclass kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals het management van onkruidbeheersing, de technische mogelijkheden en de aanpak van wortelonkruiden.

Piekperiodes

Wil je het onkruid de baas kunnen, dan moet je je vooraf afvragen of je voldoende capaciteit op het bedrijf hebt om het werk gedaan te krijgen. Dat geldt ook voor perioden van overmacht. Je moet je dus voorbereiden op piekperiodes, betoogt Lieven Delanote van onderzoekscentrum Inagro. In zijn presentatie stipt hij verschillende zaken aan zoals het uitbesteden van werkzaamheden, spreiding van werk, werkefficiëntie en ergonomie en de mechanisatie op je bedrijf. Zo nodig moet je overstappen op minder teelten.

Mechanisatie

In het tweede deel van zijn presentatie 'Onkruid in bio-strategische keuzes en actuele ontwikkelingen in kleine en grote mechanisatie' gaat Delanote in op technische ontwikkelingen. Zo zijn er automatische intrarijwieders ontwikkeld, maar de prijs ervan is nog erg hoog. Er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kun je een precisie-eg inzetten of een schoffelmachine.

Wortelonkruiden

Karel Dewaele, ook van Inagro, ging in op de aanpak van wortelonkruiden als kweek, akkerdistel en ridderzuring. Bij de beheersing van die onkruiden gaat het om verstikken, uitputten en uitroeien, zo blijkt uit zijn presentatie 'Wortelonkruiden: van een correcte risico-evaluatie naar een gerichte aanpak'.

Verstikken doe je door te kiezen voor een teelt die sterk concurreert, uitputten door herhaaldelijke bewerkingen en uitroeien door wortels te verwijderen. Zo kun je met een meerjarige maaiweide akkerdistel en melkdistel sterk terugdringen. En kweek roei je uit door rhizomen los te maken, uit te drogen of te verzamelen.

(Bron foto: Shutterstock )