Nieuws

Planning nodig bij omschakeling biologische veehouderij

Biologische veehouderij stond centraal tijdens een seminar bio op de Vlaamse agridagen van februari 2018. Gastsprekers gaven een overzicht van de knelpunten en kansen in diverse dierlijke sectoren. Een goede planning en begeleiding tijdens de omschakeling is essentieel.

Ruim 700 bedrijven vroegen afgelopen jaren advies bij het Vlaamse samenwerkingsverband 'Bio zoekt boer'. Die organisatie wil potentiële overschakelaars naar biologische landbouw ondersteunen. Van die 700 bedrijven hebben er 130 de stap naar biologisch gezet, meldt bioconsulent Sander Van Haver.

In de melkveehouderij zijn er veel bedrijven die omgeschakeld zijn, daarnaast zijn er ook verschillende biologische leghenbedrijven bijgekomen. Moeizamer gaat het in de biovarkenshouderij, bij biovleeskippen en -vleesvee. Dat heeft diverse oorzaken. Zo moet je aanpassingen in de stal realiseren zoals een uitloop voor kippen, of zorgen dat je mest kunt afzetten. En voor melkveehouders vormt mechanische onkruidbestrijding in voedergewassen een uitdaging.

Planning

Omschakeling vraagt een gedegen planning en begeleiding, zo wordt duidelijk uit het artikel 'Oriënteer jij je stapsgewijs naar biologische veehouderij?'. Je moet rekening houden met een omschakelingsperiode. Voor de vleesveehouderij is die zo'n 24 maanden, voor melkvee 12 maanden. 18 maanden na omschakeling kun je biologische melk leveren.

Begeleiding

Begeleiding is zinvol omdat een adviseur snel inzicht kan geven over de economische en technische aspecten bij de omschakeling. Is het financieel haalbaar? Vergroot het de arbeidsbehoefte? Welke technische aanpassingen zijn nodig?

Marktontwikkelingen

Het vakblad noemt tot slot enkele ontwikkelingen in de markt. De consumptie van biologische melk is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook biologische eieren doen het goed. 'Met een marktaandeel van 14% scoort deze productgroep zeer hoog,' aldus het vakblad. Ook de markt voor biogeitenzuivel doet het goed. Vraag en aanbod zijn in evenwicht. Iets moeilijker is de markt voor biologisch vlees van runderen, varkens en kippen. Dat heeft er ook mee te maken dat de bioconsument de neiging heeft om in zijn aankoopgedrag wat minder budget vrij te maken voor vlees.

(Bron foto: Shutterstock)