Nieuws

Plant met veel huidmondjes kan het ver schoppen

Planten die veel en dus kleine huidmondjes hebben, via welke zij transpireren, kunnen beter vocht vasthouden dan planten met grote huidmondjes. Dit maakt ze geschikt voor internationaal transport.

Wanneer de verdamping tijdens de bewaring en het transport sterk is, kan het ervoor zorgen dat de stekken hun stevigheid verliezen en verwelken. In het artikel Behoud van de waterbalans tijdens transport of bewaring (Sierteelt&Groenvoorziening) wordt vooral stilgestaan bij de planteigen factoren en minder bij de bewaar-/transportcondities.

Selecteer beste planten

Niet alleen per soort zijn de verschillen in transpiratie/verdamping groot, binnen de soort kan de mate van waterverlies sterk uiteenlopen. Van 14 onderzochte chrysantencultivars bijvoorbeeld, had een cultivar een meer dan dubbele 'water loosing rate' (WLR) dan die van de cultivar met de laagste WLR. Naast de grootte (en hoeveelheid) huidmondjes bepaalt ook de dikte van de waslaag op het blad de mate van verdamping. 'Bladeren met een dikke waslaag zullen minder snel hun vocht verliezen.'

Sierteelt&Groenvoorziening: 'Aangezien bewaring en transport van stekken van groter wordend belang is, is het nuttig om de beste genotypes hiervoor te selecteren'. Het belang van transport en bewaring neemt toe vanwege het steeds internationalere karakter van de sierteelt.

Bewaring en Technopool Sierteelt

Informatie over bewaring is ook te vinden in de Infosheet koeling en bewaring. Dit document is opgesteld door Technopool Sierteelt, een Vlaams samenwerkingsverband tussen ILVO (Eenheid Plant), het PCS en de Universiteit Gent (Vakgroep Plantaardige Productie). Deze technopool heeft ook voornoemde onderzoek naar de huidmondjes verricht.

Transport

Technopool Sierteelt heeft daarnaast drie infosheets uitgegeven die zich op transport richten. In twee sheets is puntsgewijs te lezen over twee soorten intercontinentaal transport. Bijvoorbeeld: wat zijn de voor- en nadelen en kosten, hoe duurzaam is het, wat zijn de omstandigheden (zoals atmosfeer en klimaat) en wat wordt verwacht van de plantkwaliteit. Zie de Infosheet intercontinentaal transport – Transport per boot en de Infosheet intercontinentaal transport – Transport per vliegtuig.

Tot slot is er de Infosheet Europees transport – Transport per vrachtwagen. De sheets naast elkaar leggend, vallen direct duidelijke verschillen op. Zo kan de CO2-uitstoot van een vliegtuig oplopen tot 500 – 1580 gram CO2 per ton.km (dus het vervoer van een ton [gewicht] per kilometer). Een (modern) schip stoot zo’n 10 – 40 gram CO2 per ton.km uit. En een vrachtwagen 60 – 150 gram per ton.km. De trein wordt wel genoemd, maar vervoer via deze weg gebeurt in de praktijk weinig.


(Bron foto: Thinkstock)