Nieuws

Planten voeden de bodem

Er is steeds meer aandacht voor een gezonde bodem, ook in de gangbare landbouw. Je kunt de vitaliteit van de bodem versterken, door niet te ploegen, of door een gerichte gewassenkeuze. Want planten voeden de bodem.

Het besef dat een veerkrachtige gezonde bodem van belang is, groeit. Ook in de gangbare landbouw, schrijft Wagenings onderzoeker Wijnand Sukkel in een artikel in Ekoland. In het artikel 'De plant voedt ook de bodem' gaat hij kort in op de manieren waarop je als teler de bodemgezondheid kunt beïnvloeden.

Niet ploegen

Door niet kerende grondbewerking kun je de bodem versterken. De organische stof blijft door niet te ploegen in de toplaag en het bodemleven wordt zo min mogelijk verstoord. Zo kun je zorgen dat de hoeveelheid organische stof in de bodem zelfs toeneemt. Bovendien zorg je zo voor een gunstige CO₂-balans. Er wordt immers CO₂ opgeslagen in de bodem.

Strokenteelt

Planten hebben met hun wortelgroei grote invloed op de bodem. Sommige planten wortelen dieper of hebben meer wortels. Ze leggen zo meer voedingstoffen vast en bouwen meer organische stof op in de bodem. Daarnaast beïnvloeden planten het bodemleven. Strokenteelt, teelt waarbij je verschillende gewassen in stroken teelt, is daarom interessant. Het heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid en ziektewerendheid, schrijft Sukkel. Je zou zelfs bij rassenkeuze van grassen rekening kunnen houden met het effect op de bodem.

Meer wortelgroei

Zo noemt hij als voorbeeld dat er grasrassen zijn die bij een zelfde bovengrondse productie veel meer wortels produceren, tot wel 2 ton meer per hectare. 'Die extra twee ton drogestof betekent meer voedingstoffen die voor uitspoeling worden behoed,' aldus Sukkel. Wanneer je als teler op een slimme manier gebruik maakt van bodem-plantrelaties, kun je zo werken aan een weerbare en veerkrachtige bodem.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(2)