Menu
Nieuws

Plantenteelt op zilte grond is toch mogelijk

Op grond die te zout is, kun je geen gewassen telen, was het idee. Maar onderzoek op het Texelse Zilt Proefbedrijf laat zien dat er meer kan dan gedacht. Je kunt op verzilte grond zonder opbrengstverliezen aardappelen, wortelen, uien en sla telen. Zilte landbouw is toch mogelijk.

false