Nieuws

Plantenteelt op zilte grond is toch mogelijk

Op grond die te zout is, kun je geen gewassen telen, was het idee. Maar onderzoek op het Texelse Zilt Proefbedrijf laat zien dat er meer kan dan gedacht. Je kunt op verzilte grond zonder opbrengstverliezen aardappelen, wortelen, uien en sla telen. Zilte landbouw is toch mogelijk.

Verzilting is een probleem. Wereldwijd is er een miljard hectare grond die te zout is en die oppervlakte groeit met 2000 hectare per dag. Verzilting ontstaat door indringing van zout grondwater door zoute kwel of bodemdaling bijvoorbeeld. De schatting is dat in Nederland in 2030 ongeveer 125.000 hectare grond verzilt is.

Teeltmogelijkheden

Verzilting is niet alleen een probleem in Nederland maar ook in landen als Pakistan, Bangladesh of Ghana. Om te werken aan oplossingen, zoeken onderzoekers op het Zilt Proefbedrijf op Texel naar teeltmogelijkheden op zilte grond. Het rapport 'Crop salt tolerance' dat begin 2017 verscheen, laat zien dat er meer mogelijk is dan tot nu toe werd gedacht. Met aangepaste teeltechnieken kun je op verzilte grond aardappels, wortels, uiten, witte kool, broccoli en gerst telen.

Druppelirrigatie

Tijdens de teelt wordt een aangepaste irrigatiemethode toegepast. Via druppelirrigatie wordt zout water bij de wortels gebracht. Het lijkt erop dat die zilte irrigatie, die een zekere vorm van stress voor planten veroorzaakt, planten aanzet tot reactie. De planten zetten bepaalde fysiologische mechanismen in werking waardoor ze wel normaal kunnen groeien.

Opbrengsten

De onderzoekers van onder andere Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam hebben proeven uitgevoerd met vijf verschillende aardappelrassen, zeven wortelrassen, vier uienrassen, witte kool, broccoli en gerst. Uit de proeven bleek dat die verschillende rassen een grotere zouttolerantie hebben dan nu vaak werd aangenomen. Teel je die gewassen met druppelirrigatie, dan kun je bij onder zilte omstandigheden telen, gewone opbrengsten halen.

Doorbraak

Het ministerie van Economische Zaken noemde het rapport in een nieuwsbericht een 'doorbraak in voedselzekerheid'. Staatssecretaris Van Dam stelde in 2016 200.000 euro beschikbaar om het onderzoek uit te voeren, en de teelttechnieken toe te passen in Pakistan, Bangladesh en Ghana. De staatssecretaris heeft het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 22 februari maakte hij bekend 400.000 euro extra vrij te maken om een kenniscentrum op te zetten dat de Nederlandse teeltkennis wereldwijd moet overdragen

(Bron foto: Pixabay)