Nieuws

Plantgezondheid, het nieuwe doen

Weerbaarheid staat centraal in de nieuwe aanpak van ziekten en plagen in de glastuinbouw. Op donderdag 12 maart organiseerden Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht het PlantgezondheidsEvent.

Het innovatieprogramma 'Het nieuwe doen in plantgezondheid' is een andere manier van systeemdenken, zegt programmaleider Helma Verberkt in een column op Groen Kennisnet. Bestrijding van ziekten en plagen staat niet langer centraal, maar het voorkomen van ziekten en plagen. Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid is gebaseerd op vier kennispijlers:  weerbaar gewas, robuust weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën en een effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket. Het innovatieprogramma is een PPS-programma (publiek-private samenwerking) binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het programma werken onderzoek (Wageningen UR, Proeftuin Zwaagdijk), bedrijfsleven (telers, industrie, toeleveranciers) en overheid (ministerie van Economische Zaken) samen. Financiering van het onderzoek vindt plaats door bedrijfsleven (50%) en overheid (50%). Wie betaalt, bepaalt. Dit jaar worden 27 onderzoeksprojecten uitgevoerd.

Kennis ontsluiten

Om kennis van deze nieuwe aanpak te ontsluiten,  organiseerden Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht op donderdagmiddag 12 maart het PlantgezondheidsEvent in Bleiswijk. Ruim 200 deelnemers waren er aanwezig. Via workshops, rondleidingen en posterpresentaties konden deelnemers kennis nemen van de laatste onderzoeksresultaten. Uiteraard stond weerbaarheid centraal in diverse onderzoeksprojecten, zoals het verhogen van weerbaarheid tegen aaltjes en virussen, meeldauw beheersing in de sierteelt. Daarnaast waren er presentaties over ziektebeheersing in de teelt van chrysant en sla op water, nieuwe strategieën voor de bestrijding van plagen zoals trips en bladluis, innovatie van insectenvallen, toepassing van plasmageactiveerd water, diagnostiekontwikkeling en precisiespuitsystemen.

Extra inspectie

Staatssecretaris Sharon Dijksma, aanwezig op deze bijeenkomst, ondersteunt dit innovatieproject van harte, zo blijkt uit haar toespraak: "Geïntegreerde gewasbescherming is de toekomst. Dat betekent een preventieve benadering in plaats van een curatieve. Dat begint al bij de bron, bij resistente rassen en starten met schoon en gecertificeerd uitgangsmateriaal. Dat betekent het gebruik van weerbare teeltsystemen: gezonde bodems die optimaal bemest zijn, een optimaal kasklimaat en plantversterkende technieken." Ze zegt zich in te zetten voor de Green Deal Groene Gewasbescherming, waarin is afgesproken de toelating van middelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Vergroening is belangrijk, zo zegt ze, maar het verontrust haar dat regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen soms niet goed nageleefd worden:  "Hoewel het vaak onbewust en maar soms uit onzorgvuldigheid gebeurt, gaat het nog wel eens mis met het reinigen van de spuitapparatuur." Ze zegt daarom dat de NVWA extra gaat inspecteren op de naleving van de regels voor toepassing van middelen.

De verschillende posters en presentaties van deze middag zijn beschikbaar via Groen Kennisnet.


(Bron foto: Pixabay)