Nieuws

Plantkampioen luchtzuivering

Van vier geteste kamerplanten is Cyperus de best luchtzuiveraar van formaldehyde. Niet alleen de planten, maar ook het substraat, de pot met potgrond, speelt een rol bij luchtzuivering.

Binnenlucht is soms vervuild met vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen uit bouwmaterialen, meubels of sigarettenrook. Je kun denken aan formaldehyde (formaline) of andere oplosmiddelen. Het is bekend dat planten van nature in staat zijn de lucht te zuiveren. Omdat plantenleveranciers wat meer wetenschappelijke onderbouwing willen voor die luchtzuiverende capaciteiten van kamerplanten, is binnen het onderzoeksproject ‘Plantkampioen luchtzuivering’ een studie uitgevoerd naar die eigenschappen.

De onderzoekers hebben zich gericht op twee organische stoffen: formaldehyde en xyleen. Formaldehyde is een hydrofiele stof die makkelijk in water oplost terwijl xyleen een lipofiele stof is die moeilijk in water oplost. Als testplanten zijn Ficus, Spathiphyllum, Sansevieria en Cyperus.

Formaldehyde

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Ficus bovengronds het snelst formaldehyde opneemt, maar als je ook naar de pot kijkt, is Cyperus de snelste luchtzuiveraar. Water blijkt een belangrijk rol te spelen bij de afname van de formaldehyde concentratie. Meer vocht in de lucht of de potgrond zorgde ervoor dat de formaldehydeopname versterkt werd.

Xyleen

De opname van het lipofiele xyleen door planten verliep wat minder snel. De planten namen xyleen wel op, maar als je ze in schone lucht plaatst, geven ze het ook weer af. Voor de zuivering van de lucht bleek in dit geval het plantensubstraat, de pot met potgrond, veel relevanter.

De onderzoekers concluderen dat de inzet van kamerplanten met hun substraat perspectief biedt voor zuivering van de lucht in binnenruimtes. Het project ‘Plantkampioen luchtzuivering’ was een publiek-private samenwerking binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw.

(Bron: Flickr foto: Dinesh Valke)