Nieuws

Plastic recycling als inspiratie

Het recyclingbedrijf Van Werven verwerkt sinds 2006 25 soorten plastics uit afval tot een nieuw product. Aanvankelijk was het lastig een goede afzetmarkt te vinden, maar dat is nu anders zegt Ton van der Giessen tijdens een inspiratiesessie.

Ton van der Giessen, directeur van de Van Werven Groep, verzorgde op dinsdag 27 november een inspiratiesessie bij Aere Hogeschool met als titel 'Recyclen, basis van de circulaire economie'. Het bedrijf bestaat al vrij lang, maar pas sinds 2006 heeft het recyclingbedrijf zich toegelegd op de verwerking en hergebruik van plastics. Het bedrijf verwerkt harde kunststoffen die afkomstig zijn uit gemeentelijke milieustraten bijvoorbeeld, of de plastic doppen van drankenverpakking.

Selectie kunststoffen

Van der Giessen legt uit dat het niet makkelijk was om dat recyclingproces op gang te krijgen. Zo zijn er meer dan 25 soorten kunststoffen die lastig van elkaar zijn te onderscheiden. Dat moet nog steeds handmatig gebeuren. Na een eerste selectie worden de plastics geshredderd, gewassen en vermalen waarna het verwerkt kan worden tot nieuwe producten.

Aanvankelijk was de afzet van die gerecyclede plastics nog lastig, zo zegt Van Werven. In het begin had de Europese kunststofindustrie nog een sterke voorkeur voor nieuwe, schone grondstoffen. Langzamerhand - met de groeiende belangstelling voor een circular economy - groeide de markt. Het bedrijf kreeg moeite voldoende plastics te verzamelen voor recycling.

Capaciteit


Nadat in 2017 de Chinese overheid de grens sloot voor import van afvalplastics, was er opeens voldoende plastic beschikbaar. Het bedrijf had in 2017 een capaciteit 65.000 ton. In 2018 is de capaciteit met een factor 2,5 vergroot. En het streven is om in 2020 200.000 ton te verwerken.

Binnenkort zijn er acht locaties waar plastic verwerkt wordt in Nederland, België, Engeland, Ierland, Zweden en Polen. Van der Giessen zegt dat hij studenten hoopt te inspireren. Het is prachtig dat je een bedrijf op kunt bouwen waarmee je impact kunt maken in de nieuwe economie.

(Bron foto: Pixabay)