Nieuws

Plastic: van probleem tot oplossing

Plastic is een materiaal dat makkelijk toepasbaar is omdat het sterk, licht en flexibel is. Het gebruik van plastic is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen. Maar er zijn ook nadelen. Teveel plastic verdwijnt op straat, in de rivieren en in de oceaan. In het cahier ‘Plastic: van zegen tot vloek’ is kennis gebundeld.

Plastic kent veel nuttige toepassingen. Zo houdt plastic folie ons eten vers en voorkomt zo verspilling. En de lichte kunststoffen in vervoermiddelen maken ons transport energiezuiniger. Plastic wordt wel de belangrijkste uitvinding van de recente geschiedenis genoemd. Maar we gebruiken zoveel plastic en andere kunststoffen, dat het ook een probleem wordt. Plastic is een wegwerpproduct geworden. We leven in de plastictijd, zo is te lezen in het cahier 'Plastic: van zegen tot vloek'. Plastic ligt langs oevers van rivieren, het zit ook tot in het diepst van de oceanen, tot op de toppen van de hoogste bergen. Micro-plastics zijn overal, zelfs in ons drinkwater en de lucht die we inademen.

Plastic soep

Beelden van duikers die letterlijk zwemmen in de plastic soep, laten me niet koud, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in het voorwoord van het cahier: 'Er moet iets gebeuren om het overvloedig gebruik van plastic tegen te gaan. Er zijn concrete stappen nodig om een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen te realiseren.' Ze vindt dat we slimmer om moeten gaan met plastic als grondstof. Ze noemt daarbij het Plastic Pact dat ze in februari met 75 bedrijven heeft gesloten met als doel in 2025 20% minder plastic te gebruiken en plastic recyclebaar te maken.

Het cahier, dat is uitgegeven door de Stichting Biowetenschappen geeft een overzicht van de kunststoffen uit heden en verleden, de belangrijkste bronnen van vervuiling en ook mogelijke oplossingen voor plastic vervuiling. Het cahier gaat in het laatste hoofdstuk in op mogelijkheden om plastic te hergebruiken of te vervangen door andere grondstoffen zoals biologisch afbreekbare kunststoffen.

(Bron foto: Shutterstock)