Nieuws

Plastics: preventie, recyclen en bio-afbreekbaar, meer inzicht

Plastic en Afvalcontainer - Rita und mit via Pixabay
Bron foto: Rita und mit, Pixabay
Samenvatting
  • Onderwerp
    Plastics, recycelen
  • Interessant voor
    Biobased professionals
Bekijk de bronnen
We willen tegen 2050 een volledig circulaire economie realiseren, met alleen biobased of gerecyclede kunststoffen. Hoe komen we daar? In twee lezingen van de webinar serie Green Renewable Solutions 2023 en in het eerste deel van een longread van de WUR wordt aandacht besteed aan deze vraag.

Milieubeleidsonderzoeker Judith van Leeuwen en EU (Ulphard) Thoden van Velzen doen onderzoek naar plastic verpakkingen. Zij leggen uit waarom de kloof tussen verlangen en realiteit zo groot is. Van Leeuwen: “Het grootste deel van de wetgeving is gericht op het verminderen van afval, terwijl de olifant in de kamer de productie van kunststoffen is”.

De webinar serie 'Green renewable solutions 2023', die Wageningen University & Research (WUR) samen met nova-Institute op 30 mei 2023 organiseerde, ging het over dit thema.

Biologische afbreekbaarheid

In de eerste presentatie door Maarten van der Zee (WUR) over ‘Biologische afbreekbaarheid van polymeren en kunststoffen - State of Play’ werd dieper ingegaan op de eigenschappen van biologisch afbreekbare producten. Duidelijk werd dat het om systeem eigenschappen gaat. Zowel de eigenschappen van het materiaal als de omstandigheden van het milieu spelen een grote rol. Product standaarden, certificering en veiligheid voor de omgeving zijn essentieel om de biologische afbreekbaarheid te duiden. De EU Plastics Strategy streeft ernaar om innovatie en oplossingen richting circulaire oplossingen te stimuleren, de economische voorwaarden voor recycling van plastics te verbeteren en ook te voorkomen dat er plastics in het milieu terecht komen. Dit door een verbod op single-use plastics, het gebruik van oxo-afbreekbare plastics te beperken, het gebruik van microplastics te beperken en wetgeving te maken voor afbreekbare plastics. Meer informatie is ook te vinden in het rapport: Biodegradability of Plastics van de EU.

EU-beleid

De tweede presentatie behandelde de “Regulering van biologisch afbreekbare polymeren – Hoe wordt biologische afbreekbaarheid behandeld in het EU-beleid?”. Nicolas Hark (nova-Instituut) schetste de pyramide van plastic afval en ging dieper in op de vraag wanneer biologische afbreekbaarheid van afval zinvol is. Na preventie (voorkomen van gebruik) en recycling (circulaire economie) is bio afbreekbaarheid van plastics met name zinvol voor die plastics die moeilijk te recyclen zijn (25 categorieën). In het project BioSinn is hieraan gewerkt en de aanbevelingen zijn uiteindelijk ook in het voorstel voor beleid (Packaging and Packaging Waste Directive) terecht gekomen. De vraag blijft natuurlijk wat er uiteindelijk in het definitieve wetsvoorstel opgenomen wordt maar dat zal de toekomst leren.

Lees hier meer over het probleem:

De weg naar duurzame plastics in 2050 (deel 1).

De weg naar duurzame plastics in 2050 (deel 2).